Nejprve se v roce 1961 rozjela 264 metrů dlouhá dráha u můstku Wielka Krokiew, kterou v roce 1991 následovala podobná, avšak o něco kratší (217 m) lanovka u můstku Średnia Krokiew. V obou případech se jednalo o velmi atypické lanové dráhy od firmy Mostostal, které by se daly popsat jako „kyvadlová skupinová jednosedačkové lanovka“. Technicky vzato tak šlo o jednolanové kyvadlové lanovky, jen místo kabiny byla na každé dopravní větvi zavěšena skupina po třech jednomístných sedačkách. Zajímavostí bylo také to, že se na nich sedělo bokem ke směru jízdy.


Dolní poháněcí stanice lanovky Wielka Krokiew výrobce LST

V posledních letech již však byla hlavně lanovka Wielka Krokiew, která měla ještě příhradové podpěry, velmi zastaralá a kapacitně naprosto nepostačující (90 osob/hod.), proto bylo v roce 2007 rozhodnuto nahradit ji novou moderní dvousedačkou. Na základě výběrového řízení byla zakázka udělena německé firmě LST (Loipolder Seilbahntechnik, jednalo se tak o první lanovku této firmy v Polsku), která nové zařízení předala 27. srpna 2008 do provozu. Pro dolní stanici lanovky v Zakopaném byla použita nově vyvinutá kompaktní poháněcí a napínací stanice, kterou lze využít pro dvou- a čtyřsedačkové lanovky do délky až 1 000 m a zároveň lze díky kompaktnímu provedení zredukovat čas potřebný pro montáž na minimum.


Horní stanice vratná stanice lanovky Wielka Krokiew

Díky umístění pohonu i hydraulického napínání do dolní stanice vyžaduje horní vratná stanice jen minimum prostoru, což je velmi výhodné obzvlášť ve strmých terénech. Délka trasy činí 346 metrů při převýšení 133 metrů a je na ní umístěno celkem 6 podpěr. Oproti původní jednosedačce se tak trasa prodloužila a v místě původní horní stanice byla nyní zřízena mezistanice. Přepravní kapacita vzrostla více než šestinásobně a činí nyní 608 osob za hodinu při 50 sedačkách.

V letech 2019 až 2021 pak přišla na řadu kompletní přestavba skokanského můstku Srednia Krokiew, jehož součástí byla také výstavba nové lanovky. Dodavatelem nové dvousedačky se stala tentokrát slovenská firma Tatralift, která nabídla nový typ kompaktní poháněcí stanice s inovovaným designem. Nasazeny jsou také nové inovované sedačky a i zde byla do 221 metrů dlouhé trasy lanovky nově doplněna mezistanice.


Dolní poháněcí stanice původní skupinové kyvadlové jednosedačky Srednia Krokiew


Trasa původní lanovky lanovky Srednia Krokiew s jednou skupinou sedaček


Horní stanice původní lanovky lanovky Srednia Krokiew s napínacím systémem