Výstavba lanové dráhy byla zahájena v roce 1959 a trvala dva roky. Kromě výrobce technologie, firmy Transporta Chrudim, se na ní dále podílely Elektrozávody Praha a Vodní stavby Tábor. Poprvé u lanovky na území Československa byly použity podpěry trubkové konstrukce a nové kladkové baterie včetně uchycení a kladky s gumovými bandážemi. Provoz lanové dráhy byl zahájen 1. července 1961.


Nástupiště v dolní napínací stanici

Délka lanovky činí 1 792 m při převýšení 383 m. Na laně je rozmístěno celkem 100 pevně uchycených sedaček, které jsou za hodinu schopny přepravit 220 osob. Za celou dobu existence lanové dráhy bylo přepraveno více než 3 000 000 cestujících. Trať lanové dráhy tvoří dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích na 22 traťových podpěrách, všechny z nich jsou nosné.


Celkový pohled na dolní stanici

V dolní stanici je umístěno napínací závaží s napínacím lanem, pohon lanovky se nachází na betonovém základu v horní stanici. Obě stanice mají zděné budovy, které kromě nástupiště zahrnují také provozní místnosti pro obsluhu a údržbu. Zabezpečovacím zařízením je kontrolována poloha lana na traťových podpěrách, poloha napínacího vozu, přípustná rychlost větru, rychlost dopravního lana a nežádoucí zpětný chod.


Trasa lanovky při jízdě dolů

V 80. letech probíhaly na lanové dráze rozsáhlejší rekonstrukce - v roce 1983 byla provedena výměna všech kladkových baterií včetně kladek, o čtyři roky později byly původní sedačky se sedáky a opěrkami z dřevěných látek vyměněny za nové se sedáky a opěrkami z laminátu. V roce 2005 byl instalován nový elektromotor, který byl získán z původní lanovky na Portášovy boudy. Zajímavostí byly čtyři podpěry s pouze dvoukladkovými bateriemi, které byly v roce 2005 vyměněny za klasické čtyřkladkové. Lanová dráha je v provozu celoročně, jen 2x ročně (na podzim a na jaře) probíhá rozsáhlejší údržba, kdy není lanová dráha přístupna veřejnosti.


Pohled z horní stanice na trasu lanovky – podpěry č. 21 a 20


Nástupiště v horní poháněcí stanici