Patří sem tedy prvotní informace, snadná rezervace, pomoc při plánování cesty i nákladů, nekomplikovaný příjezd, starost o zavazadla, návštěvníkovo přijetí, maximum dalších informací v místě, hladká dostupnost všech nabízených služeb, vyřizování přání a stížností, platby, zpáteční cesta a dodatečné služby, např. dosílání informací a novinek ve formě mailů či newsletteru. Aktuálně se pozornost věnuje službám využívajícím mobilní telefonii, například informace a rezervace.


Dobří zákazníci se vracejí

Mnohé z toho není žádnou novinkou. Dobrý ubytovatel odedávna věděl, že host je pánem a má cítit dobře, aby se rád vracel. Koncept se ale rozšiřuje i mimo bydlení. Lyžařská střediska by si měla uvědomovat, že o zákazníka – svého živitele – musí aktivně usilovat. Nabízet se mu, získat ho vstřícností, výhodami. Původní cenově-nákladová konkurenceschopnost našich hor klesá (rozdíl mezi cenami u nás a v Alpách se snižuje), a tak nelze jen trpně spoléhat na to, že lyžaři tak jako každý rok dorazí. Loni nedorazili Holanďané, macešsky se o svých prázdninách zachovali Pražáci – kolik signálů ještě bude třeba?

Získat a zároveň i udržet. Einmal ist keinmal, jednou není nic: odjede-li host nespokojený ba naštvaný, je velmi často nejenom ztracený propříště, ale nenechá si to pro sebe. Koženě řečeno, v době rozvinuté internetové komunikace se stává potenciální antireklamou zasahující i nepříjemně velký počet příslušníků relevantní cílové skupiny. A o tom, že přes internet lze velmi významně ovlivňovat veřejné mínění, se poučili už i naši politici.

Nevděčná a zhýčkaná zákaznická bestie přitom mnohdy nerozlišuje, jestli ji naštvala neprojetá rozbitá silnice, přehlíživý pingl nebo neupravený kopec. Udělá svůj palec dolů a pokud má jen trochu na výběr, příště jede jinam. Naučila se totiž už i srovnávat. A dělá to bezohledně: zajímá ji jen to, co zaplatí a dostane. S nějakými hranicemi lesa se nepáře. Proč taky? Platí a za své peníze má svou pravdu. Teorie neteorie.


Dokud máš frontu…

Mnohdy amatérská, nejednotná a roztříštěná propagace našich středisek bez náznaku společné strategie a jednotného formálního stylu má co dohánět. Doby, kdy platilo drsné a pragmatické „dokud máš frontu, jde o houby“, jsou pryč. Už dávno v obchodech a nyní i na horách. Páteřní lanovky a hlavní vleky sice stále bývají dost obsazené včetně určitého čekání, ale ty méně atraktivní už zdaleka ne. Nemluvě o ubytování. A uvážíme-li převládající silně kritický hlas lidu vůči našim střediskům na internetu (bez ohledu na to, že samozřejmě nejde o názor reprezentativní) i v hovorech, měli by se naši horští byznysmeni chytit za nos a začít se profesionálně snažit.

Kdejaký studentík by jim přece mohl vysvětlit, že se moderně ze systémového ekonomického hlediska pracuje s pojmem klastrů („geograficky blízké skupiny vzájemně propojených firem, dodavatelů, poskytovatelů služeb a dalších institucí v určité oblasti, které jsou spojeny přes rozličné společné zájmy a potřeby“ – Porter). Na ně sednou regiony jako naše jednotlivá pohoří, někdy i s přeshraniční spoluprací, jako ulitá.

Někteří pochopili, že si musí najít svou konkurenční výhodu a důrazně oslovit „svou“ cílovku: Rejdice freestylisty (a Martinu Martínkovi k tomu nejspíše stačil jen selský rozum), Lipno rodiny a děti. Jiní tomu ale pořád dávají volný průběh. Dejme tomu si na nějakém silničním tahu zaplatí lepší či horší bilboardy. Zahraniční konkurence si zatím nechává přesně mapovat cílové skupiny a disponuje nesrovnatelnými prostředky na reklamu. A její nepodcenitelnou část obstará pochvalou a doporučením zadarmo sám spokojený klient.
Abych ale pořád jen neryl do horalů. Jak to, že na webu najdu spoustu oficiálních čísel třeba z Rakouska nebo Švýcarska? Všemožné statistiky, čísla, počty, průměry. Záměry, plány, dokonce třeba i projekty. Kde je ale podobná prezentace lyžování v Česku, dobře použitelná pro média – ta, jak známo, čísla a statistiky potřebují a milují?

Je to boj. A líp už nebude. Přinejmenším tomu, kdo se jen spolehne, že nějak bylo, nějak bude…