Z tohoto projektu bylo již v průběhu loňského léta vystaveno nové přemostění silnice procházející areálem, tudíž došlo k prodloužení stávající sjezdovky Pařezovka na celkových 1400 m, a k výstavbě nové, moderní čtyřsedačkové lanovky s oranžovými krycími bublinami, které chrání lyžaře před nepřízní počasí. Tato lanovka přepraví 2400 os/hod a její cesta na vrchol trvá 4 a půl minuty. Celý tento projekt je rozdělen do čtyř etap, které budou probíhat od letošního léta do roku 2020.

Během druhé etapy, která právě probíhá, dojde k výstavbě nové čtyřsedačkové lanovky, která nahradí stávající kotvu u sjezdovky Přemostěná. Lanovka bude mít svou nástupní stanici na stejném místě jako stará kotva, avšak výstupní stanice se znatelně posune výše, a tím se získají příjemné metry sjezdovky navíc. Lanovka bude mít kapacitu 2 400 osob za hodinu a bude se jednat o neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu od firmy Doppelmayr. Sjezdovka Přemostěná bude dále rozšířena. Jelikož náš areál zaručuje 100 % zasněžení severní strany, budou přikoupena další sněhová děla, která budou připravena v zimě ještě kvalitněji pokrýt sjezdovky technickým sněhem. Druhá etapa bude dokončena před touto sezónou, a tak budou lyžaři moci využít tuto novou lanovku již letos. Dále bude zároveň s druhou etapou rozšířena nabídka stravovacích míst v areálu, a to celkem o dvě nová zařízení, nicméně modernizace nemine ani stávajících místa.

Třetí etapa, na které se s pracemi začalo také letos na jaře, zahrnuje výstavbu nové čtyřsedačkové lanové dráhy s oranžovou krycí bublinou chránící lyžaře před nepřízní počasí vedoucí z vrcholu Klínovce po jižním svahu vedoucí až těsně k městu Jáchymov, kde tak vznikne i nové parkoviště na 600 automobilů a další zázemí s tím spojené. Tato lanovka bude mít cca 2200 m délku a kapacitu 2400 osob za hodinu. Sjezdovka, která vznikne zároveň s touto lanovkou, bude mít délku kolem 2800 m. Moderní lanovka nahradí jednosedačkovou lanovku, která lyžařům sloužila již několik desítek let. Celkové převýšení nové lanovky bude činit 500 m. Dále tato etapa zahrnuje 100% pokrytí nové sjezdovky na jižním svahu technickým sněhem.

Nyní je naplánována na dny mezi 25. až 29. 7. 2012 instalace nosných sloupů lanovky Přemostěná, v místech, které jsou pro normální těžkou techniku nedostupná. Tato instalace proběhne za pomoci helikoptéry, která bude od 25. 7. na severním svahu a 28. a 29. 7. bude operovat na jižním svahu, kde bude zalévat patky nosných sloupů betonem. Tato záležitost bude určitě velice divácky zajímavá, avšak je potřeba upozornit diváky, aby se drželi v dostatečné vzdálenosti, kvůli jejich bezpečí.