V těchto souvislostech lze považovat reprezentativní výstavu nazvanou Počátky lyžování v Království českém, otevřenou v libereckém Severočeském muzeu od 11. ledna do 3. března 2013, za zdařilou předpremiéru zmíněných oslav. Volba termínu a pro někoho překvapující místo konání souvisí mimo jiné s uspořádáním významného masového závodu a dvou vrcholných světových soutěží lyžařů v Liberci v lednu a v nedalekém Harrachově počátkem února tohoto roku. Zápisy v pamětní knize výstavy dokládají, že komentáře v tisku a výpravné barevné plakáty, vylepené v ulicích města, přivedly do muzea jak některé z účastníků Jizerské padesátky, tak několik závodníků a trenérů ve volných dnech Mistrovství světa juniorů v klasických lyžařských disciplínách.

Iniciátorem a jedním ze spolupracovníků při realizaci výstavní expozice se stal liberecký sběratel a znalec lyžařské historie K. Novotný, jehož záměr přijalo za svůj i vedení Severočeského muzea. To na sebe také vzalo úhradu nezbytných nákladů. Výsledkem je ojedinělá prezentace velkého počtu zapůjčených exponátů, kterou umožnila důvěra ze strany zavedených institucí a pochopení spojené s entuziasmem soukromých sběratelů. Tak se zde vůbec poprvé představují současně v jedné expozici sto i více let staré součásti lyžařské výzbroje v sousedství vzácných archiválií ze sbírek Národního muzea, z lyžařských expozic muzeí v Jilemnici, v Harrachově a v Jiřetíně pod Bukovou, spolu se sběratelskými trofejemi pana A. Suka z Dolní Branné, M. Pivničky z Jiřetína a dalších.

Expozice v Severočeském muzeu zabírá celou plochu monumentálního hlavního sálu. Její osou je stojan, o který se opírá na 50 modelů lyží, vesměs bez kovových hran, od více než 100 let starých, třímetrových ski dovezených do Čech ze Skandinávie, až po lyže z meziválečné produkce domácích truhlářů a kolářů. Spolu s lyžemi je představena ucelená vývojová řada vázání včetně sofistikovaných kovových mechanismů vyrobených na konci 19. století v dolnorakouském Lilienfeldu. Početnou kolekci doplňují věrné a plně funkční repliky lyží, včetně zdařilých replik rákosového, Krkonošského, nebo Lilienfeldského vázání, pocházejících z dílny výše uváděného Miroslava Pivničky. Další vzácné relikvie kryjí skleněné vitríny. Patří mezi ně lyže, na kterých okolo roku 1910 absolvovaly první lekce obě děti J. Rösslera-Ořovského, nebo robustní lyže s pevným Bilgeriho vázáním z výzbroje rakouských horských pluků bojujících v Dolomitech za 1. světové války. Originální závodní lyže Bohumila Hanče zde doplňuje obsáhlá kolekce medailí a pohárů dokumentujících jeho skvělou, nedostatečně připomínanou sportovní kariéru. O tyto památky pečuje a pro výstavu je ochotně zapůjčila Hančova vnučka, paní Šírová žijící v Dolní Branné. Mezi dokumenty nechybí vzácné originály propozic prvních závodů pořádaných na počátku 20. století ve Vysokém n. J. a v Jilemnici, dobové fotografie, ukázky z korespondence obou českých lyžařských věrozvěstů J. R.-Ořovského a J. Buchara, učitele z Dolních Štěpanic, včetně jejich článků na stránkách svazového Věstníku, vycházejícího okolo roku 1910. Autentické záznamy ve sto let starých staničních knihách a Ořovského doprovodné kresby přibližují dobovou atmosféru a vyvolávají sympatie tím, že nepostrádají smysl pro humor.

Výstava otevřená denně od 9 do 17 hod. mimo pondělí stojí za návštěvu Liberce, zvláště když se nabízí v kombinaci s využitím dobře vysněžených a upravených tratí na Bedřichově nebo na tramvají dostupném Ještědu.

Vřele doporučuji!

Doplňující informace na www.muzeumlb.cz.