Propozice

Závod tento provádí se dle mezinárodních závodních pravidel ve Stockholmu a v Mnichově v roce 1911 schválených.
Čestný odznak na stuze vítězi, vítěz, druhý a třetí v pořadí obdrží též zvláštní čestné ceny.

Přihlášky, ubytování

Přihlášky přijímá jednatelka SLHP, paní Milada Klapková, na e-mailové adrese: skiretro@seznam.cz, výjimečně poštou na adrese: Milada Klapková, Dukelská 1386, 543 01 Vrchlabí od okamžiku zveřejnění propozic, nejpozději však do dne 20. března 2013 do 18 hodin.
Startovat bude omezený počet skijáků, předpoklad je maximálně 150. Do závodu budou jezdci připuštěni podle pořadí přihlášek.

V přihlášce bude uvedeno: jméno a příjmení, klub (spolek, organizace), kategorie (rychlostní, turistická), doba příjezdu na prezentaci ( v sobotu večer, v neděli ráno) a č. mobilního telefonu.

Zájemci si zajistí ubytování na Labské boudě, Horních Mísečkách, Martinově boudě, Vosecké boudě, event. jinde. Kontakt na Labskou boudu: výhradně telefonicky na č. 739 077 094.

Při prezentaci bude vybíráno startovné 100 Kč na osobu. Jezdci pojedou v historických číslech, které si po projetí cíle mohou coby upomínku na závod ponechati. Dále lze při prezentaci zakoupiti originální příležitostný odznak s vyraženým startovním číslem jezdcovým. K dispozici bude i limitovaná série unikátních pohlednic.

Partneři závodu:

Trať závodu

Závodní trať nalézá se na vysokých polohách Krkonoš a téměř kopíruje 1. kolo památného závodu z roku 1913 – Labská bouda, Martinova bouda, sedlo Mužských kamenů, Vysoké kolo, Bouda u Sněžných jam, Violík, Vosecká bouda, Harrachovy kameny, Mohyla Hanče a Vrbaty, Vrbatova bouda, Zlaté návrší, Pančice, Labská bouda. Trať jest zcela vyznačena tyčemi, na křižovatkách červenými pruhy látky a bude závodníkům dle mezinárodních pravidel teprve před startem oznámena. Dráha bude obsazena lyžaři kontrolujícími.

Start a cíl bude v Labské boudě.

Účastníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Závodníci jsou povinni dostaviti se v sobotu 23. března 2013 do Labské boudy a podrobiti se základní lékařské prohlídce.

Prezentace zde bude od 16 hodin. Přihlášení a přijíždějící jezdci se mohou v krajním případě prezentovat v neděli 24. března od 7,30 do 9 hodin.

V neděli ráno dne 24. března 2013 jest start v 10 hodin.

K tomuto závodu na rychlost jest přičleněn 15 km závod turistický s pro první 3 jezdce. Soutěž tato se jede na stejné trati jako závod na rychlost, avšak s tím rozdílem, že se jede turistickým tempem společně s dovolenou zastávkou na svačinu na Vosecké boudě. Účastníci volí si vůdce, kterého každý musí poslechnouti. Každý účastník musí míti plnou turistickou výzbroj, kabát a tlumok s jídlem. Také tito účastníci dostaví se 23. března na Labskou boudu a startují 24. března ráno hned po rychlojezdcích. Umělá a cizí výpomoc zakázána.

Účast na obou částech závodu není možná.

Ředitelem závodu a vrchním měřičem času je pan Miroslav Paulů. Ježto obě kategorie soutěžících závodí soudobě, budou závody ty i pro diváky na trati a zejména u cíle velice zajímavé.Turis­tickým účastníkům bude u startu oznámeno, od kterého místa před cílem počne závod o ceny.

Zvláštní ustanovení - výzbroj

Přítomný arbitr, pan Miroslav Pivnička rozhodne, zda výzbroj lyžců odpovídá dobovým zvyklostem – tj. v závodě o rychlost se povolují ski toliko dřevěné bez hran, vázání – třtinkové, balata, lilienfeldské, Zdarsky, Schuster, Schuster-Hoek, Huitfeld se spřežkami, Huitfeld s Bildsteinovým perem. Povoluje se jízda s jednou i dvěma holemi – smrk, bambus, líska, talířky – bambus, hliník.

Jezdci, kteří nebudou takto vybaveni, budou přeřazeni do třídy turistické, kde bude dodržován typ lyží celodřevěných bez hran, povolují se však navíc novější typy vázání: Bergendahl, Kandahar, Bror-With, hole stejné jako u rychlojízdy, talířky – rákos, dřevo, kůže, hliník, nepovoluje se umělá hmota.

Možnost konzultace ohledně výzbroje s jmenovaným arbitrem lze na e-mailové adrese pivnicka.miroslav@seznam.cz zasláním fota výzbroje, popř. osobní domluva na tel. 724 358 052.

Na trati je každý závodník povinen míti u sebe píšťalku a funkční mobilní telefon, doporučuje se taktéž míti s sebou svítilnu.

Upozornění

Ku startu budou připuštěni pouze lyžci, vybavení dle dříve uvedených technických pravidel a v historické strůji. Ti, kteří pravidla nesplní, nebudou v cíli hodnoceni. K soutěži se nelze přihlašovati až večer před startem, natož ráno, respektujte datum přihlášek do 20. března 2013 do 18 hodin.

Závod se koná na území Krnap, tudíž všichni jezdci jsou povinni respektovat návštěvní řád Krnapu, jehož porušení bude přítomnými pracovníky Krnapu sankcionováno dle platných směrnic a navíc bude takový účastník diskvalifikován. Motto: „Na počest Hanče a Vrbaty závodíme v duchu pravidel fair play“.