I frekventované trasy se dají různě kombinovat a přidat jim na pestrosti. Hřebenovku lze naplánovat z Brhlísk na sedlo Poľany nebo strmým výstupem přímo na Dereše a pak přes Chopok a Konské. Další celodenní variantou je druhá strana hřebene od Čertovice. Nejčastěji používaný výstup z Trangošky lze oživit netradičním výstupem okolo jeskyně Mrtvych netopierov. Kombinovat lze samozřejmě také sjezdy, kde je nutné především respektovat aktuální sněhové podmínky a především lavinové nebezpečí, které je v těchto místech vždy přítomné a již mnoha skialpinistům se stalo osudným.

Náš výstup začíná klasicky na Trangošce, pokračuje cca 2 km až k Halašově jame, resp. k rozcestí pod JMN (Jaskyňa mŕtvych netopierov). Odtud 600 metrů strmě okolo jeskyně na hřeben Kozieho chrbta. S krásnými výhledy do Mlynné doliny a na Chopok pokračujeme mírně po hřebenu (držíme se vpravo na straně do Zelenské Mlynné) a velmi opatrně (pozor na vstupy do jeskynního systému) až k chatě M. R. Štefánika.

Od chaty pokračujeme z Ďumbierskeho sedla podél tyčového značení přímo vzhůru na vrchol Ďumbiera (1,3 km). Na vrcholu si dávejte pozor na severní sněhové převisy. Pokud je dost sněhu (při naší návštěvě 260 cm), můžete si udělat nenáročnou odbočku více na východ (1 km) na nedalekou Štiavnicu – druhý nejvyšší vrchol Nízkých Tater. Odtud je krásný výhled na východní část pohoří i na nedaleké a oblíbené vrcholy (Rovná hoľa, Ohniště, Veľký bok, Besná, ...) i na vzdálenější Kráľovu hoľu.Pro návrat jsme volili sjezd přímo ze Štiavnice Štiavnickou hoľou [14] do Ďumbierskeho sedla. Zde jsme pokračovali bez pásů okolo chaty a ještě dále po Koziem chrbtu až k sedélku, odkud jsme vystoupali z Trangošské doliny. Odtud cca 1,5 km již na pásech nejprve po úzkém a následně velmi širokém hřebeni, za mírného stoupání až na vrchol Veľkého Gápľa (pokud je málo sněhu, přes kosodrevinu neprojdete, o výstup se ani nepokoušejte). Variant sjezdů je více. Hlavní sjezd směrem do Mlynné doliny má cca dva kilometry, vede širokým a silně lavinózním žlabem (Ošusty), následný dlouhý dojezd do Mýta pod Ďumbierom (3,5 km) však není pohodlný. Vede z velké části po lesní asfaltové cestě, idyla o nedotčené přírodě je ihned tatam. Sjezdy na Trangošku mají také okolo 2 km. Lze je realizovat všemi žlaby, všechny jsou však lavinózní, přesto stabilnější než Ošusty. V případě namrznutí se nesmíte zmýlit, nejstrmější části žlabů mají přes 500 metrů se sklonem 38 až 45 ° s převýšením 350 m, a pád by se tak nemusel vyplatit.

My jsme volili sjezd vedoucí pár desítek metrů přímo do hlavního severního kotle, odtamtud pak mírným traverzem na jeho méně osluněnou severní stranu. Osluněná západní byla v odpoledních hodinách již nestabilní, neosluněná byla naopak namrzlá. V kotli stále více vlevo k lesu a mezi porostem prudce až na dno údolí. V lesní části pojedete dalších 400 metrů v dráze eventuálních lavin, je lepší se zde nezdržovat nebo se držet výše od dna potoka. Následuje prudké zalomení údolí doprava a po dalších 200 metrech přes skalní práh ostře doleva. Zde, ač v lesním a relativně zarostlém úseku, na nás čekalo malé překvapení v podobě menší laviny z mokrého těžkého sněhu. Dále opět raději na stinné straně údolí (obě strany mají sklon okolo 40 °) postupně až do rozšíření údolí a napojení na Trangošskou dolinu (300 m), odkud už pohodlně po cestě cca 600 m zpět na Trangošku.