Tisková zpráva Asociace lanové dopravy

Zařízení, určené k dopravě nákladu ve Špindlerově Mlýně nebylo lanovkou ani lanovou dráhou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a tudíž mediální označení „Spadla lanová dráha“ apod. je zavádějící a mylné.

Toto zařízení nesplňuje definici „dráhy“ tak, jak je v zákoně uvedeno a dále specifikováno v prováděcích vyhláškách. Dále toto zařízení nesplňuje dle norem ČSN definici lanové, pozemní, oběžné či jiné dráhy, a tudíž toto zařízení nemůže být takto ani chápáno a zaměňováno za „lanové dráhy“ ve smyslu zákona o dráhách.

Z výše uvedeného vyplývá, že:
1. Zařízení nemohlo a nemůže získat tzv. úřední povolení k provozu lanové dráhy, které vydává Drážní úřad, jelikož není dráhou ve smyslu zákona.
2. Toto zařízení je potřeba označit spíše za „stavební“ či jiný „vrátek“, který v bedně dopravoval náklad pro zásobování objektu. Takovýchto zařízení používaných k soukromým účelům bychom po celé ČR napočítali desítky.
3. Zařízení bylo jasně určeno k přepravě nákladu a jako takové vylučuje přepravu jakýchkoliv osob. Do jaké míry provozovatel tohoto zařízení věděl o tom, že veze osoby a nikoliv náklad, nechť posoudí příslušné policejní orgány.

Toto tiskové prohlášení vydáváme z hlubokého přesvědčení o tom, že všechny lanové dráhy v ČR, které jsou provozovány ve smyslu zákona o dráhách, jsou spravovány zodpovědnými provozovateli, kteří plní své povinnosti vyplývající z legislativy, především pokud jde o prohlídky, revize a zkoušky, tj. zajištění bezpečného provozování předmětných zařízení. ALDR nezbývá nežli konstatovat, že podobný případ je u takto vedených a provozovaných drah v podstatě vyloučen a kvalita a bezpečnost lanové dopravy v ČR je na nejvyšší možné úrovni a plní nejpřísnější normy.

Odmítáme, aby tento případ neukázněnosti, hazardu a nezodpovědnosti byl slučován s lanovou dopravou jako takovou, aby toto zařízení, na němž došlo k této politováníhodné události, bylo médii či kýmkoliv jiným označováno za lanovou dráhu.