Lukáš Sobotka zůstává na další čtyři roky prezidentem českého Svazu lyžařů. Rozhodla o tom volební konference v pražském Clarion Congress Hotelu. Zvoleny byly i výkonný výbor, dozorčí rada a revizní komise.

Konference, která proběhla až nezvykle hladce, zvolila staronového prezidenta českých lyžařů téměř jednohlasně. „V první řadě bych chtěl poděkovat, protože je to ocenění práce za poslední čtyři roky. Je to už třetí čtyřleté volební období, které teď budu začínat a to s sebou přináší velkou zodpovědnost. Je to zavazující a nerad bych důvěru těch lidí zklamal,“ ví Lukáš Sobotka. „Cítím odpovědnost posunout české lyžování zase o krok dál a to bude velmi těžké poté, co byly tak úspěšné poslední dvě olympiády.“

Hlavním cílem v následujích letech bude podle Sobotky práce s mládeží. „Chceme s ní nejen pracovat víc, ale hlavně systematicky tak, aby došla až do seniorských kategorií, to je klíčový problém. Samozřejmě se budeme snažit o zajištění maximálních finančních prostředků, a to jak prostřednictvím marketingu, tak tlaku na veřějné rozpočty.“

Vedle prezidenta byli do výkonného výboru SLČR zvoleni ještě první a druhý viceprezident, kterými se stali Roman Kumpošt a Petr Šrejtr a dva noví členové Ladislav Pelc a Miroslav Schimmer.

Předsedou nově zvolené dozorčí rady se stal Petr Graclík, dvěma místopředsedy pak Robert Varga a Stanislav Henych. Jednotlivé úseky poté navrhly členy dozorčí rady a osm náhradníků.

Revizní komise SLČR bude v dalších čtyřech letech působit ve složení Vlasta Zlesáková, Pavel Lipanský, Jiří Matoušek, Jiří Krejčí a Petr Meloun. Předsedou byl zvolen Pavel Lipanský.

Předmětem volební konference bylo i projednání stanov. Nový návrh konferencí neprošel, delegáti se přiklonili k tomu, aby byl svaz i nadále řízený stejným způsobem jako v posledních letech. „Předkládali jsme dvě verze stanov. Ta první byla zjednodušením současného řízení, kdy současná dozorčí rada by se stala předstednictvem, což by znamenalo, že by úseky byly vtaženy přímo do rozhodovacího procesu,“ vysvětlil nově zvolený první viceprezident výkonného výboru Roman Kumpošt.* „A pak byla předložena současná verze stanov, která byla pouze upravena dle současného občanského zákoníku. Konference si nakonec vybrala, že chce zůstat u současného stavu řízení svazu, protože zkrátka vyhovuje. Složení výkonného výboru i vedení dozorčí rady je nejsilnější, jaké svaz v posledních letech měl,“* uzavřel Kumpošt.Zdroj: www.czech-cki.com