V roce 1964 byla zahájena výstavba čtyřmístné kabinkové lanovky dvoulanového systému Transporta z lokality Hrabovo na Malinô Brdo, čímž se zpřístupnily ideální lyžařské terény v nadmořské výšce 900 až 1 200 m. n m. – do té doby museli lyžaři a turisté vystupovat pěšky horskou cestou. Již tehdy se zde nacházelo zavedené lyžařské středisko – první vlek typu Turdus zde byl postaven již v roce 1956, o pět let později následoval kotvový vlek Transporta. Díky lanovce došlo také k výstavbě nových ubytovacích kapacit a dalších lyžařských vleků. Investorem a zároveň provozovatelem lanovky byl Interhotel Ružomberok. Jednalo se o první oběžnou kabinkovou lanovku v tehdejším Československu a zároveň o druhou od Transporty (první byla prototypová lanovka v bosenském Sarajevu z roku 1959). Veřejný provoz na lanovce byl zahájen 29. srpna 1967, celkové investiční náklady dosáhly 11,4 milionů Kčs. Společně s kabinkovou lanovkou byla zřízena také odjezdová sjezdovka dolů do Hrabova. Přepravu cestujících zajišťovalo 35 laminátových kabinek, doba jízdy činila 10 minut. Připomeňme, že další lanovky Transporta tohoto systému následovaly v německém Thale (1970), v Tatranské Lomnici (1973, dva úseky) a v Janských Lázních v Krkonoších (1980).


Historický zimní snímek původní lanovky z Transporty Chrudim – na snímku první podpěra a dolní stanice původní lanovky


Během provozu byla na lanovce provedena řada částečných rekonstrukcí, žádná se však nedotkla zvýšení přepravní kapacity, která od počátku činila 300 osob za hodinu. Vzhledem k morální a technické zastaralosti se začalo v roce 1987 uvažovat o rozsáhlejší rekonstrukci. Důvodem byly mj. již značně opotřebené kabinky, které bylo navíc potřeba ve stanici otevírat, zavírat a posouvat ručně, stejně jako u ostatních lanovek tohoto typu z Transporty. Rekonstrukci provedla firma Girak v roce 1991, přepravní kapacita se tak zvýšila na 400 osob za hodinu. Kromě nainstalování staničních dopravníků, zrychlovačů a zpomalovačů byl dodán také nový zabezpečovací a ovládací systém. Později byly dodány také nové kabinky od firmy Swoboda.


Trasa lanovky se vyznačuje dvěma velkými rozpětími lana mezi podpěrami


Na počátku nového milénia však již ani takto modernizovaná lanovka nemohla stačit nárokům rozvíjejícího se střediska, a proto bylo přikročeno ke kompletní přestavbě střediska. To vše bylo umožněno v roce 2000 vstupem nového akcionáře s velkým investičním potenciálem do společnosti Skipark Ružomberok. Během léta 2001 byla původní technologie kompletně snesena a nahrazena moderní osmimístnou kabinkovou lanovkou Doppelmayr. Z původní lanovky byly využity pouze objekty dolní a horní stanice, které byly přizpůsobeny nové lanovce.


Kabinky v horní poháněcí stanici


Přepravu cestujících zajišťuje 37 kabinek typu Ultra 8 od firmy Swoboda, přepravní kapacita stoupla na 1 500 osob/hod., což je čtyřikrát více oproti původní lanovce. Také jízdní doba se díky dopravní rychlosti 6 m/s zkrátila na polovinu. Délka trasy s deseti podpěrami (z toho dvě nejvyšší jsou příhradové konstrukce) činí 1770 metrů při převýšení 415 m. Trasa lanovky se vyznačuje dvěma neobvykle velkými rozpětími lana mezi podpěrami. Díky poměrně dlouhým stanicím původní lanovky odpadla potřeba depa, kabinky jsou tak garážovány v obou stanicích přímo mezi vypínadly a zapínadly. Pohon se stejně jako u původní lanovky nachází v horní stanici, dolní stanice je pak stanicí napínací. Kabinky jsou nalakovány ve třech barevných provedeních – modrá, červená a žlutá.


Míjení kabinek před dolní stanicí


Společně s kabinkovou lanovkou byla v horní části střediska postavena také 1 130 metrů dlouhá neodpojitelná čtyřsedačka, která přispěla ke kvalitnějšímu lyžování na zdejším širokém svahu. Slavnostní uvedení obou lanovek do provozu se uskutečnilo 15. prosince 2001. Výstavbou obou lanovek se středisko zařadilo mezi ve své době největší a nejmodernější lyžařská střediska Slovenska, ve střednědobém časovém horizontu se uvažuje s výstavbou dalších nových lanovek ve středisku. Lyžařskou nabídku doplňuje dále 7 lyžařských vleků (dva dlouhé a pět krátkých). Areál je provozován celoročně, letní sezónu zde táhne především zdejší oblíbený bikepark.


Trasa čtyřsedačkové lanovky v horní části areálu