Středisko bez automobilů

Podobně jako ve světoznámém Zermattu a 13 dalších horských obcí je i v celém Saas-Fee provoz soukromých automobilů zakázán - všechen automobilový provoz je ukončen na okraji obce, kde se nachází rozsáhlý vícepodlažní parkovací dům. Dále už musí každý pokračovat po svých, případné zavazadla vám jednotlivé hotely přepraví prostřednictvím elektrovozíků. Vesnice Saas-Fee s necelými dvěma tisíci obyvateli se nachází ve velkém horském kotli obklopeném nejvyššími švýcarskými čtyřtisícovkami, jímž stékají ledovcové jazyky. První hotel zde byl postaven již v roce 1881 a dostal jméno Dom po dominantě údolí Saastal. Velký rozvoj pak nastal během 20. století, kdy se Saas Fee zařadilo mezi nejproslulejší alpská střediska.


Saas Fee se vyznačuje celou řadou původních staveb

Prototypová lanovka i nejvyšší metro na světě

Lyžařské středisko se nachází v nadmořské výrce 1 800 až 3 600 m n. m. (celkové převýšení tedy činí úctyhodných 1 800 metrů) a tvoří ho celkem 100 km sjezdovek všech náročností (s členěním 20 % modré, 60 % červené a 20 % černé), které jsou obsluhovány 22 lanovkami a vleky s celkovou přepravní kapacitou 26 400 osob za hodinu. Díky poloze areálu lze Saas Fee označit jako sněhově velmi jisté středisko, protože část sjezdovek leží na ledovci a navíc je 70 km sjezdovek technicky zasněžováno. Hlavní osu střediska tvoří dvouúseková lanovka Alpin Express, což jsou dva úseky oběžných kabinkových lanovek systému 3S (tedy se dvěma nosnými a jedním tažným lanem). Šlo o první dvě prototypové lanovky tohoto nového systému, který se vyznačuje vysokou stabilitou ve větru a naopak v porovnání s funitely nižší spotřebou energie a menším opotřebením pohybujících se součástí (výstavba takové lanovky je ovšem časově i finančně podstatně náročnější, než u klasických jednolanových systémů). Oba úseky s 30místnými kabinami na stání byly vyvinuty a dodány firmou Von Roll, liší se jen rokem zprovoznění - zatímco první úsek se rozjel již v roce 1991, druhý až o 3 roky později. Jde o dvě samostatné na sobě nezávislé lanovky, v mezistanici se tedy musí přestupovat. I přes značné překročení stavebních nákladů (u druhého úseku se po určitou dobu dokonce uvažovalo, zda nezvolit jiný systém lanovky) se Alpin Express v Saas Fee osvědčil a je i po 25 letech provozu důležitou a spolehlivou přepravní osou místního střediska.


Dolní stanice lanovky Alpin Express 1, první dráhy systému 3S na světě

Téměř paralelně s Alpin Express vede kyvadlová lanovka Felskinnbahn, která je vybavena 90místnými kabinami. Na Alpin Express a Felskinnbahn navazuje Metro Alpin, což je pozemní tunelová lanovka nazývaná jako nejvýše položené metro na světě. Ta vyváží turisty až na Mittelallalin do nadmořské výšky 3 500 m n. m. a necelých 1 500 m dlouhou trasu vedenou raženou štolou urazí za pouhých 5 minut. Postavena byla firmou Von Roll-Habegger v roce 1984 a každý jejich dvou vozů pojme 115 osob. Právě zde se nachází celoročně provozovaná část lyžařského střediska s několika ledovcovými vleky. Zchladit se lze také v ledové jeskyni Eispavillon, která je se svou nadmořskou výškou 3 500 metrů největší svého druhu na světě. Na Mittelalalinu se nachází také otočná panoramatická restaurace, jejíž podlaha se během necelé hodiny otočí o 360 stupňů.


90místná kabina lanovky Felskinnbahn, která se vyznačuje značnou délkou 3 635 metrů

Spielboden, Plattjen a Hannig

Kromě této hlavní ledovcové části areálu se ovšem můžeme v Saas Fee vyvézt lanovkami na další 3 místa, a to jak v zimě, tak v létě. Jde především o Längfluh, kde na prvních dvou úsecích vyváží návštěvníky od loňského roku moderní 10místná kabinková lanovka Spielbodenbahn (viz dále) a na horním pak 60místná kyvadlová lanovka Von Roll. U mezistanice Spielboden můžeme nakrmit sviště, kteří se zde vyskytují ve značném množství. Na opačnou stranu můžeme ze Saas Fee vyjet šestikabinkovou lanovkou na Plattjen (až do roku 1999 se zde nacházela dvoumístná kabinková lanovky Von Roll legendárního systému VR101) a konečně poslední oblastí je Hannig, kam se dostaneme starší, ale rekonstruovanou čtyřmístnou kabinkovou lanovkou Giovanola. I přes svou odlehlost doporučujeme toto místo nevynechávat, protože se odtud naskýtá překrásný výhled na Saas Fee i ledovec. Pokud vše půjde podle plánu, povede již příští rok i na Hannig moderní 10místná kabinková lanovka. Trochu adrenalinu si mohou návštěvníci Saas-Fee na závěr dopřát na 660 metrů dlouhé bobové dráze Alpine-Coaster, která se nachází poblíž dolní stanice lanovky Alpin Express.


Pohled z horní stanice na poslední podpěru lanovky Hannig

Nová lanovka Spielbodenbahn

V roce 2016 se v Saas Fee uskutečnil již několik let připravovaný projekt náhrady kabinkové lanovky vedoucí na Spielboden, kde byla legendární čtyřmístná kabinka Von Roll z roku 1976 nahrazena moderní desetimístnou kabinkovou lanovkou firmy Doppelmayr/Ga­raventa. Na rozdíl od původní lanovky byla v dolní části trasy nové kabinky vybudována mezistanice (fakticky tak jde nově o dvě na sebe navazující lanovky s průběžným provozem), čímž je nově mj. zabezpečen optimální přístup na kyvadlovou lanovku na Felskinn. Zároveň se díky nové lanovce znatelně navýšila přepravní kapacita – z původních 850 osob/hod na 1 400 osob/hod v počáteční, resp. až na 2 000 osob/hod v konečné fázi, a naopak doba jízdy na Spielboden klesla téměř na polovinu. Každá z prostorných prosklených kabin je vybavena wi-fi připojením k internetu. Stejně jako předchůdkyně je i nová lanovka provozována celoročně, v zimě posiluje především primární dopravu návštěvníků do střediska, v létě zase zatraktivňuje oblast v okolí Spielbodenu. Možná je i přeprava horských kol. V budoucnu bude možno lanovkový systém doplnit dole o úsek spojující stávající dolní stanici s centrálním parkovištěm a nahoře o úsek nahrazující kyvadlovou lanovku na Langfluh.


Pohled z horní stanice na Spielboden na trasu lanovky