Výstavba trojsedačkové lanovky na Novou hoľu, která byla v pořadí druhou lanovkou z Tatrapomy (tou první byla 4místná kabinka Otupné – Brhliska v Jasné), byla zahájena již v roce 1980. Bylo to tedy krátce po té, co firma Tatrapoma získala licenci na výrobu lanovek a lyžařských vleků od francouzské firmy Poma (výroba technologie lanovky pro Donovaly byla zahájena již v roce 1979). První československá trojsedačka pak byla zprovozněna v roce 1983. Délka trasy dosahovala 1 325 m při převýšení 447 metrů, celkem 130 sedaček zajišťovalo přepravní kapacitu 1 350 osob za hodinu. Jak pohon, tak hydraulické napínání bylo umístěno v dolní stanici typu Delta, horní stanici tvořila jednoduchá konstrukce s vratným lanáčem. Na trati bylo rozmístěno celkem 14 podpěr, nadmořská výška horní stanice činila 1 361 m n. m. V průběhu provozu neprošla lanovka žádnou výraznější modernizací, jediným vylepšením komfortu bylo doplnění měkkého čalounění na sedáky.


Trasa původní trojsedačkové lanovky Tatrapoma


V roce 2003 v lokalitě Záhradiště doplnila neodpojitelná čtyřsedačka Poma se stanicí nového typu Unifix na relativně krátké trase stávající vleky a výrazně snížila čekací doby v tomto středisku. Lanovka byla postavena v rekordně krátké době – montáž technologie začala v listopadu 2003 a již 26. prosince svezla lanovka při slavnostním zahájení provozu první cestující.


Dolní stanice neodpojitelné čtyřsedačky Záhradiště


Postupně však zastarávala 3sedačková lanovka na Novou holu, a tak po výstavbě čtyřsedačky na Záhradišti bylo o dva roky později přikročeno k výměně trojsedačky. I zde bylo původně počítáno s klasickou šestisedačkovou lanovkou, nakonec byl ale vybrán Telemix. Jedním z hlavních důvodů byly nižší pořizovací náklady oproti sedačkové lanovce s bublinami nebo čistě kabinkové lanovky a přitom vysoký komfort přepravy jak pro lyžaře, tak pro pěší cestující. Svou roli sehrála jistě také vysoká popularita kombinované lanovky, kterých bylo v té době na světě jen několik. Na rozdíl od Veľké Rači je Telemix na Donovalech v provozu také v letní sezóně a je proto vybaven více kabinkami – po jedné osmimístné kabince následuje jen šest šestimístných sedaček. Celkem je tak lanovka vybavena 60 sedačkami a 10 kabinkami.


Míjení kabinek Telemixu na Donovalech před dolní stanicí


Výstavba nové lanovky začala 30. května 2005, po ukončení provozu původní lanovky. Technologie původní trojsedačky byla po demontáži na Donovalech převezena na Ukrajinu, kde byla opětovně namontována v nejmenovaném lyžařském středisku. V průběhu října byly vrtulníkem osazeny všechny podpěry nové lanovky a do pravidelného provozu byla lanovka uvedena 25. prosince 2005. Stejně jako na Veľké Rači jsou i stanice na Donovalech modulárního typu Satellit a pohon i hydraulické napínání se nachází v dolní stanici. Kabinky typu Diamond od Sigmy jsou zde ale na rozdíl od Veľké Rači realizovány ve verzi s prosklením až k podlaze. Původní trojsedačka neputovala do šrotu, nýbrž byla prodána na Ukrajinu, kde byla o pár let později znovu postavena ve středisku Mižhirja-Makovica. Zde je v provozu dodnes.


Kabinka v dolní poháněcí stanici


Výstavbou nové lanovky na Novou hoľu rozvoj střediska neskončil. Ve vzdálenější budoucnosti se uvažuje o propojení se sousedními Liptovskými Revúcemi a úspěšně se zde rozvíjí také letní aktivity – v létě 2008 byla na svahu vpravo od dolní stanice Telemixu uvedena do provozu 900 metrů dlouhá bobová dráha Wiegand.


Pohled na trasu lanovky od horní stanice