1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

První pravidlo říká to nejpodstatnější a vyplývají z něj i některá další – svou jízdou nesmíme nikoho ohrozit. Podobně jako na silnici, kde je hlavní zásadou bezpečnost a plynulost provozu, tak i na sjezdovce platí lidově řečeno „neohrožovat a nepřekážet“.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.

Abychom nikoho neohrozili, musíme umět zastavit na vzdálenost, na kterou vidíme. Za samozřejmé se považuje dokázat odhadnout, jak rychle v případě nenadále události zvládneme zastavit či uhnout, a tomu přizpůsobit rychlost a styl jízdy.

3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

Jednoduše řečeno „přednost má lyžař, který jede před námi“ – sami musíme jet tak, abychom mu nechali prostor pro jakýkoliv jeho manévr (oblouk, zastavení, …).

4. Předjíždění

Předjíždět se může seshora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

Jediným omezením při předjíždění pomalejšího lyžaře je, jak jinak, jej neohrozit ani neomezit. Znamená to nechat mu dostatek prostoru pro jakýkoliv manévr.

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

Základní pravidlo „neohrozit“ platí i v případě, kdy se rozjíždíme nebo přijíždíme na křížení sjezdovek – musíme se tedy rozhlédnout, abychom někomu nevjeli do cesty.
Zvláště při rozjíždění toto pravidlo většina lyžařů nerespektuje a neohlíží se, spoléhají tedy na to, že „dají pozor“ lyžaři přijíždějící zezadu (což samozřejmě musí, ovšem může se stát, že je nečekaný rozjezd lyžaře před nimi překvapí a nestihnou zareagovat).
Pozor na to, že na křížení sjezdovek neplatí přednost zprava jako na silnici (se spornou výjimkou Itálie, kde je toto pravidlo obecně platné, avšak v rozporu s lyžařskými zvyklostmi).
V německé verzi pravidel je navíc uvedeno, že nahoru a dolů se musí rozhlížet i lyžař, který vyjíždí oblouk do protisvahu („hangaufwärts schwingen“), čímž reaguje na carvingovou realitu.

6. Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

Toto pravidlo jednoduše nabádá k tomu, abychom zbytečně „nepřekáželi“ – tedy nezdržovali se na místech, kde nejsme dobře vidět nebo kde při postávání můžeme ztížit průjezd ostatním. Bohužel toto pravidlo se těší ze všech nejmenšímu respektu a jeho porušitelé si zjevně ani neuvědomují, že tím ohrožují mj. sami sebe.

7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

Lyžaři by měli vědět, že pokud se musí např. po pádu vrátit pro část vybavení po sjezdovce vzhůru, měli by stoupat pokud možno po jejím okraji. A pokud už se pohybují ve středu tratě, tak hlavně viditelně!

8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

Samozřejmě je vhodné značky používané na sjezdovkách znát, i když většina je intuitivně pochopitelná. Je-li např. na křižovatce sjezdovek umístěna „STOPka“, počítá se s tím, že se lyžař velmi pečlivě rozhlédne ap.

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

Toto obecné pravidlo platí všude. Ve většině zemí funguje integrovaný záchranný systém na telefonním čísle 112, vždy je ale vhodné mít kontakt i na místní horskou službu – přivolání pomoci je pak nejrychlejší.
Hodí se i připomenout, že místo úrazu je potřeba označit (např. zkříženými lyžemi) a zabezpečit proti nehodě dalších lyžařů.

10. Povinnost prokázání se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

V případě srážky lyžařů je v mnoha zemích přivolána policie, která zkoumá případné zavinění či alkohol v krvi. Ačkoliv nejsou stanovené žádné konkrétní limity alkoholu, je potenciálně přitěžující okolností.


Bezpečnostní sedmero carvujícího lyžaře

Pokud chceme maximálně využít potenciál moderních carvingových lyží pro rychlou a dynamickou jízdě po hraně, je vhodné uvažovat v ještě širších bezpečnostních souvislostech, než přikazuje deset pravidel FIS. Následující sedmero tedy berte jako doporučení, jak si carvingovou jízdu na lyžích užít s co nemenším rizikem ohrožení sebe sama nebo ostatních lyžařů.

1. Než vjedeš na svah, přemýšlej, zda je a po dobu tvé jízdy bude volný. Zkontroluj prostor pod sebou, vedle sebe i nad sebou.

2. Při jízdě používej „periferní“ vidění, v případě jakéhokoli náznaku někoho či něčeho v dosahu přizpůsob svou jízdu a parametry oblouků.

3. V případě trvalého pohybu ostatních lyžařů na trati nelze jet vždy plnohodnotně sportovně a rychle. Omez rychlost své jízdy a hlavně jezdi pro ostatní „průhledně“ a tolerantně.

4. Před rychlou jízdou prověř kvalitu tratě a zmapuj případné nerovnosti a záludnosti terénu. V kritických a nepřehledných místech zpomal. Počítej s tím, že na záludnějším terénu hrozí větší riziko ztráty kontroly nad lyžemi (i u ostatních lyžařů).

5. Pokud předjíždíš, pak s obzvlášť bezpečným odstupem. A naopak: nevyjížděj oblouky až k okraji sjezdovky, nech místo pro případné předjíždějící lyžaře nad tebou. Při jízdě ve skupině si nechávej dostatečné rozestupy (i mezi svými kamarády a rodinnými příslušníky, které umíš „odhadnout“).

6. Používej své lyže i ostatní vybavení k tomu, k čemu je určeno. Zejména to platí u krátkých a výrazně vykrojených lyží (slalomek), které jsou pro rychlou přímo jízdu nevhodné. Při přejezdech, kde je potřeba jet rychle, buď aktivní a s lyžemi „komunikuj“ (např. místo zcela rovné stopy zanechávej mírnou vlnovku).

7. Pozor při vjezdu z volného terénu na sjezdovku! A naopak při jízdě po sjezdovce očekávej, že někdo může nečekaně přijet „z lesa“ (zvláště děti).