Výstavba této lanové dráhy, která měla za úkol ulehčit turistům přístup na šumavské hřebenovky, byla zahájena ve druhé polovině šedesátých let minulého století. Technologie obou úseků byla vyrobena v roce 1967 a tak jako u všech ostatních našich lanovek z této doby se jednalo o neodpojitelnou jednosedačku z chrudimské Transporty. Hodnota stavby včetně budov činila 16 mil. Kčs a provoz na obou úsecích byl zahájen v roce 1970. Od té doby je lanovka v provozu bez výraznějších změn dodnes, jen v letech 1974 až 1979 byla provedena menší rekonstrukce.

Dolní napínací stanice se nachází v obci Špičák, která je vzdálena asi 3 km od Železné Rudy. Trasa prvního úseku měří 1 483 metrů a je na ní rozmístěno 18 podpěr. Přestupní mezistanice Hofmanova Bouda leží v nadmořské výšce 1 085 m n. m a jsou v ní umístěny pohony obou úseků.

Zajímavostí na druhém úseku jsou dvě dvojpodpěry (č. 1 a 2), které jsou nezbytné vzhledem k velkému sklonu lana před stanicí. Naopak horní část trasy 2. úseku již vede po hřebeni a je velmi mírná. Horní stanice se nachází nedaleko horské chaty Pancíř s restaurací a rozhlednou a je v ní umístěno napínací závaží.

Již dlouhou dobu se uvažuje o výstavbě lanovky nové. Před několika lety byl vypracován projekt, v němž bylo na lyžařsky atraktivnějším 1. úseku počítáno s odpojitelnou šestimístnou kabinkovou lanovkou a na 2. úseku s neodpojitelnou dvousedačkou. Sjezdovka na dolním úseku měla být zároveň rozšířena a vybavena systémem technického zasněžování. Z důvodu nedostatku financí však s realizací tohoto projektu momentálně není počítáno.