Článek je průběžně aktualizován (poslední aktualizace k 16. 2. 2022).

Jaké podmínky a pravidla platí pro lyžování v sezóně 2021/22 v jednotlivých zemích? Sledujte v podrobném článku!

Přehled podmínek podle jednotlivých zemí ve zjednodušené tabulce - klikněte pro větší zobrazení

Za jakých podmínek smí čeští občané přicestovat do jednotlivých lyžařských zemí?

Semafor pro vycestování do zahraničí - tzv. mapa cestovatele (dle Ministerstva zahraničí ČR)

Návratový semafor - seznam zemí podle míry rizika nákazy (dle Ministerstva zdravotnictví ČR)

Česko

Očkovaní: bez omezení

V Česku se do 21. 11. 2021 uplatňoval princip O-T-N (očkování - test - prodělaná nemoc) při ubytování, návštěvě restaurací a jiných turistických zařízení.

Od 22. 11. platilo přísnější pravidlo O-N, při němž neočkovaní prakticky nemohli využívat lyžařských služeb.

Od 9. 2. 2022 je prokazování tzv. bezinfekčnosti zrušeno.

Slovensko

Očkovaní: formulář, neočkovaní: karanténa

Po vstupu na Slovenska je nařízeno podstoupit domácí izolaci, během níž je možné se nechat nejdříve 5. den otestovat PCR. Karanténa jinak končí po 10 dnech bezpříznakového průběhu. Očkované osoby mají výjimku z karantény, ta se na ně tedy nevztahuje.

Na děti do 12 let a 2 měsíců se vztahují stejná pravidla jako na doprovázející dospělou osobu.

Polsko

Očkovaní: bez omezení, neočkovaní: test

Pro vstup do Polska se vyžaduje certifikát o ukončeném očkování, potvrzení o prodělání covidu nebo negativní test, a to alespoň antigenní. V ostatních případech se vyžaduje 10denní karanténa.

Rakousko

Očkovaní: od 22. 2. bez omezení, neočkovaní: test

Od 20. 12. mohou do Rakouska vstoupit jen očkovaní nebo vyléčení, a to navíc s negativním PCR testem nebo třetí dávkou očkování. Od 25. 12. nemusí předvstupní PCR test podstupovat ani očkovaní, kteří jsou zároveň vyléčení v posledních 180 dnech anebo neočkovaní, kteří jsou vyléčení v posledních 90 dnech.

Od 1. 2. 2022 je platnost očkování pro pobyt v Rakousku zkrácena na 180 dní (dětem do 12 let na 210 dní), nicméně pro samotný vstup do země platí očkování i nadále 270 dní. Posilující dávka (booster) platí 270 dní.

Od 22. 2. stačí pro příjezd do Rakouska očkování, vyléčení nebo test, neboť také turismus a gastronomie přechází od 19. 2. na mírnější pravidlo O-T-N neboli 3G.

Více o aktuálních opatřeních na Austria.info!

Itálie

Očkovaní: formulář, neočkovaní: formulář

Pro vstup do Itálie se od 16. 12. 2021 vyžadoval certifikát o ukončeném očkování, potvrzení o prodělání covidu a k tomu negativní antigenní nebo PCR test. Neočkovaní museli nastoupit do 5denní karantény.

Od 1. 2. 2022 je platnost očkovacího certifikátu pro pobyt v Itálii zkrácena na 6 měsíců (pro vstup do země stále platí 9 měsíců), odpadá ale povinnost příjezdového testu pro očkované a uzdravené. Neočkovaní sice mohou do Itálie přijet s negativním testem, aniž by museli do karantény, nemají ale přístup prakticky k žádným službám.

Švýcarsko

Očkovaní: bez omezení, neočkovaní: bez omezení

Od 27. 11. bylo Česko zařazeno na seznam rizikových zemí kvůli mutaci omikron a všichni přijíždějící museli předložit test a nastoupit do 10denní karantény. Od 4. 12. byla karanténa zrušena a stačilo podstoupit PCR test před příjezdem a pak ještě jeden test mezi 4. a 7. dnem pobytu. Od 20. 12. stačil očkovaným a vyléčeným pro vstup do Švýcarska také negativní antigenní test, žádný další test během pobytu už není potřeba. Od 22. 1. již očkovaní a vyléčení při vstupu do země nepotřebují ani test.

Od 17. 2. se ruší veškerá omezení při příjezdu do Švýcarska. Pro vstup se již nevyžaduje ani příjezdový formulář.

Více o aktuálních podmínkách cest do Švýcarska najdete na MojeSvycarsko­.com!

Francie

Očkovaní: formulář, neočkovaní: test + formulář

Pro vstup do Francie se vyžaduje certifikát o ukončeném očkování, potvrzení o prodělání covidu nebo negativní test ne starší než 72 hodin a vyplněné čestné prohlášení (formulář).

Od 15. 1. 2022 je platnost očkování zkrácena na 7 měsíců. Nutnost přeočkování 3. dávkou (booster) se pak netýká dětí od 12 do 18 let.

Více o aktuálních opatřeních ve Francii na France.fr!

Bulharsko

Očkovaní: bez omezení, neočkovaní: test

Od 7. 1. 2022 Bulharsko při vstupu vyžadovalo certifikát o ukončeném očkování nebo potvrzení o prodělání covidu a k tomu navíc negativní PCR test. Od 1. 2. už bude stačit samotné očkování, vyléčení anebo antigenní test.

Návrat do Česka

Aktuálně nejsou v platnosti žádná omezení pro očkované občany ČR vracející se domů.

Od 27. 12. 2021 budou muset podstoupit PCR test před příjezdem do Česka všichni cizinci kromě osob s tzv. boosterem (3. dávka), dětí do 12 let a dále také dětí od 12 do 18 let, u kterých stačí dvě dávky očkování. Povinnost předvstupního testu se nevztahuje na cestu členů jedné domácnosti vlastním autem.