Připomeňme, že stávající dvouúseková lanovka Doppelmayr s průběžným provozem má kromě svého netypického názvu Flying Mozart a netradičně zbarvených kabinek také zajímavou historii. Jako první byl v roce 1988 postaven horní úsek s názvem Griessenkareck, který nahradil dvě paralelní sedačkové lanovky – jednosedačku a dvousedačku. Šlo o 12místnou kabinkovou lanovku s 55 světle modře zbarvenými kabinkami typu Omega 12 od firmy CWA, které neměly žádná místa k sezení.


Oba typy kabinek původní lanovky před mezistanicí

V roce 1993 byl dostavěn dolní podstatně kratší úsek, který nepřímo nahradil dvousedačku Kirchboden a byl napojen na již existující horní úsek, takže mohl být zaveden průběžný provoz kabin. Dokoupeno bylo celkem 40 desetimístných kabin novějšího typu Beta Vista od firmy CWA s alespoň úzkými lavicemi k sezení po obvodu kabiny – 35 kabin pro nový dolní úsek a 5 kabin pro dorovnání přepravní kapacity na horním úseku, protože instalací lavic k sezení do původních 55 kabin Omega 12 došlo ke snížení jejich obsaditelnosti z 12 na 10 osob. Vzhledem k průběžnému provozu kabin v mezistanici však všechny kabiny obíhaly v obou úsecích a vesměs byly rozmístěny v pravidelných intervalech, kdy po 1 kabince Omega 12 následuje 1 kabinka Beta Vista. Celá lanovka byla nově pojmenována jako Flying Mozart a všechny kabinky (nové i původní) byly opatřeny speciálním zbarvením korespondujícím s novým jménem lanovky. Poslední kabina č. 95 v modrém zbarvení měla komfortní VIP provedení. S 1,3 miliony přepravených osob za sezónu šlo o jednu z nejvytíženějších lanovek oblasti Snow Space.


Míjení obou typů kabinek původní lanovky – vpravo Omega, vlevo Beta Vista

Také nová lanovka nejmodernější generace D-Line s kabinkami Omega V od firmy CWA bude dodána firmou Doppelmayr. Zajímavostí bude řešení mezistanice, která bude zčásti umístěna pod zemí. Tím bude značně usnadněn přestup z propojovací kyvadlové lanovky G-Link, která ve velké výšce nad zemí propojuje obě strany Wagrainu. Horní stanice bude přemístěna do nového místa k horní stanici lanovky Star Jet 3, tedy výše než byla horní stanice původní lanovky Flying Mozart, což zajistí lepší přístup na sjezdovky. Přepravní kapacita se zvýší na 4 000 osob za hodinu, tedy téměř na dvojnásobek, a čas přepravy se zkrátí na pouhých 11 minut. Čekací doby by se tak měly zkrátit na minimum. Chybět nebude ani Wi-Fi připojení v kabinkách.


Vizualizace nové podzemní mezistanice (foto Snow Space Salzburg)

Stanice budou v prodlouženém provedení, aby se do kabinek nastupovalo v přímém úseku při výrazně snížené rychlosti a nikoliv ve staničním oblouku jako obvykle. Výstavba nové horní stanice byla zahájena již v létě 2019 betonáží základů, tato stanice pak byla smontována v roce 2020. Po zimní přestávce pak již 22. února 2021, ihned po ukončení provozu, bylo zahájeno bourání původní lanovky Flying Mozart, a dokončení celého projektu se očekává před zimní sezónou 2021/22.


Vizualizace nové dolní stanice (foto Snow Space Salzburg)


Dokončená nová horní stanice (foto Snow Space Salzburg)