Rychlý rozvoj horského resortu Serfaus v Tirolsku v 60. a 70. letech minulého století vedl k prudkému nárůstu automobilové dopravy. Po výstavbě záchytného parkoviště na okraji obce a vyloučení automobilové dopravy v centru se sice dopravní situace uklidnila, ale brzy se ukázalo, že přeprava návštěvníků z parkoviště k lanovkám prostřednictvím skibusů nebude zdaleka stačit. Proto bylo v polovině 80. let přikročeno k revolučnímu řešení – stavbě podzemní tunelové lanovky se soupravou pohybující se na vzduchovém polštáři. Dráha s dvouzovozou soupravou se rozjela 14. prosince 1985, dodavatelem technologie se stala vídeňská firma Waagner-Biró a firma Freissler-Otis. Od té doby se Dorfbahn Serfaus stala neodmyslitelnou součástí horského střediska a v letech 1989 až 2019 přepravila 31,6 milionů cestujících.


Moderní interiér nové soupravy

S ohledem na neustále stoupající počet návštěvníků bylo v roce 2016 rozhodnuto o celkové rekonstrukci podzemní dráhy, která byla provedena v několika etapách. V roce 2017 byly kompletně rekonstruovány koncové stanice Parkplatz a Seilbahn a stanice Kirche byla postavena zcela nově. V roce 2018 byla přestavěna stanice Zentrum (dříve pojmenována jako Raika) a instalována nová řídicí technologie lanovky. Konečně v roce 2019 pak přišla na řadu také technologie lanovky a především výměna jediné soupravy za novou moderní sestávající ze 3 vozů s celkovou kapacitou 440 osob. Díky tomu se podařilo přepravní kapacitu navýšit ze 2 000 na 3 000 osob za hodinu. Nově je také celá souprava průchozí, což vede k rovnoměrnějšímu rozložení cestujících. S ohledem na delší soupravu musely být prodlouženy také nástupiště ve stanicích. Celou rekonstrukci zajistila firma Leitner.


Přímý pohon bez převodovky DirectDrive

Pohon lanovky se nachází ve stanici Seilbahn a je tvořen přímým pohonem bez převodovky DirectDrive o úctyhodném výkonu 1 500 kW, který je na rozdíl od visutých lanovek umístěn ve svislé poloze. Tažné lano je vedeno přes 426 kladek. Zatímco původní plně obsazená souprava vážila 36 tun, nová má hmotnost 70 tun. O zdvih soupravy se stará celkem 96 vzduchových polštářů, které jsou zásobovány tlakem 0,3 bar. Díky tomu se celá souprava vznáší na vzduchovém filmu cca 1 mm nad povrchem, což eliminuje kontaktní tření s jízdní dráhou a tím i spotřebu energie.


Řídicí stanoviště ve stanici Seilbahn

Celý provoz je ovládán z řídicího stanoviště ve stanici Seilbahn, souprava je provozována bez průvodčího. Nejvyšší rychlost dosahuje 40 km/h. Provoz dráhy, jejíž rekonstrukce vyšla na 26 milionů eur, byl opětovně zahájen 14. července 2019. Původní název Dorfbahn Serfaus je minulostí, rekonstruována dráha je pojmenováno jednoduše jako U-Bahn Serfaus (tj. německy metro). Cestující jsou přepravováni bezplatně.


Ukázka vzduchového polštáře, který zajišťuje zdvih soupravy