Zakoupena a postavena byla repasovaná neodpojitelná trojsedačka Leitner pocházející z italského střediska Ratschings, kde byla uvedena do provozu v roce 1987. Pro zajištění bezproblémového provozu byla lanová dráha kompletně repasována ve spolupráci firem Leitner a J-Controls. Pohon i napínací závaží bylo umístěno tak jako v původní lokalitě do dolní stanice, horní stanici tvoří jednoduchý vratný lanáč. Nový provozovatel ponechal lanovce její původní název Saxner.

V roce 2006 byla v Černém Dole postavena již druhá lanovka – opět repasovaná trojsedačka U lomu. Jejím výrobcem byl tentokrát ovšem Graffer a původně tato lanová dráha přepravovala od roku 1988 lyžaře ve slavné Cortině d'Ampezzo. Trasy obou lanovek v Černém Dole jsou téměř paralelní, druhá lanovka však měla horní stanici umístěnou níže a její délka tak byla podstatně kratší. Stejně jako u Saxnera byl i zde pohon a napínací závaží umístěno v dolní stanici, pro zvýšení komfortu však lanovka byla vybavena rozběhovým pásem. V roce 2009 se většinovým vlastníkem celého skiareálu včetně obou lanových drah stala společnost Mega Plus.


Původní trojsedačka U lomu

Po nových lanovkách v Janských Lázních a Peci pod Sněžkou investovala společnost Mega Plus v roce 2017 do nové lanovky Family Express v Černém Dole, která nahradila původní trojsedačkovou lanovku U lomu, postavenou v roce 2006. Šlo o odpojitelnou čtyřsedačku Leitner, která opět pocházela z italského Ratschingsu a do České republiky byla původně dovezena za účelem postavení ve Skiparku Filipovice v Jeseníkách. V Ratschingsu byla tato lanovka provozována jako Rinneralmbahn od roku 1993 do roku 2013, kdy byla nahrazena novou šestisedačkou Leitner s bublinami. Šlo tehdy o prvního zástupce nové generace odpojitelných sedačkových lanovek firmy Leitner vyznačující se krátkými kompaktními stanicemi s nízkým zastřešením staniční technologie, které mají díky své délce pouhých 14,5 metrů velmi malé prostorové nároky. Trasa nové lanovky s kapacitou 2 400 osob za hodinu byla v horní části prodloužena o 300 metrů, čímž je nově možné obsáhnout téměř všechny zdejší sjezdovky.


Dolní stanice lanovky Family Express

Celý areál v Černém Dole je se širokými a mírnými až středně obtížnými sjezdovkami koncipován pro rodinné lyžování. Obdobně jako typově shodná lanovka Zahrádky Express v Peci pod Sněžkou prošla technologie lanové dráhy kompletní repasí. Nástup v dolní poháněcí stanici je z prostorových důvodů řešen jako kolmý na osu trati a nachází se zde také depo pro část sedaček. Výstavba nové lanovky byla zahájena již na podzim 2016 vybetonováním betonového pilíře horní stanice. Po zimní sezóně byla na začátku května 2017 demontována původní trojsedačka a paralelně s betonáží patek podpěr a pilíře dolní stanice v průběhu května a června byla na začátku června na předem připravený staniční pilíř provedena montáž technologie horní stanice. V první polovině července následovala montáž technologie dolní stanice a v srpnu bylo prostřednictvím autojeřábu na svá místa usazeno všech 11 podpěr, z nichž dvě jsou tlačné. Na začátku září byla zahájena montáž opláštění obou stanic v černém barevném provedení, posléze bylo rozvinuto a 18. září zapleteno dopravní lano. Po usazení sedaček byla výstavba ve druhé polovině října završena zátěžovými zkouškami a pravidelný provoz byl zahájen 15. prosince 2017.


Trasa lanovky Family Express