Ahornbahn

Z důvodu nedostatečné přepravní kapacity v oblasti Penken bylo rozhodnuto zpřístupnit lyžařské terény pod Ahornem. V roce 1967 tak byla zahájena výstavba kyvadlové lanovky Ahornbahn, jejíž dolní stanice se nacházela asi 500 m od Penkenbahn. Lanovka, kterou postavila firma Waagner Biró, byla uvedena do provozu v roce 1968. Trasu lanovky s délkou 2 742 m a úctyhodným převýšením 1 275 m urazila každá ze dvou 50místných kabin od firmy Swoboda za 7 min. Pohon i napínací závaží bylo umístěno v dolní stanici. Současně s kyvadlovou lanovkou bylo v horní části střediska vybudováno několik lyžařských vleků. V roce 1991 byl jeden z těchto vleků (Ebenwald) nahrazen dvousedačkovou lanovkou Doppelmayr, která sem byla přemístěna z části Horberg, kde ji nahradila odpojitelná čtyřsedačka Lärchwald (viz dále).


Kabina původní Ahornbahn u dolní stanice


V průběhu dalších let už ale Ahornbahn přestala kapacitně postačovat a v její dolní stanici se tvořily nekonečné fronty. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě zcela nové primární lanovky, v úvahu připadalo několik variant. Jednou z variant byla i dvouúseková oběžná lanovka ve zcela nové trase, kdy spodní úsek by tvořila klasická 8kabinka a horní úsek pak kombinovaná lanovka s 8místnými kabinkami a 6místnými sedačkami, která by nahradila dvousedačku Ebenwald. Kabinky by tak obíhaly v obou úsecích bez nutnosti přestupu, sedačky pak jen v horním úseku (podobná lanovka byla v loňském roce postavena firmou Doppelmayr v ruském středisku Jushno-Sachalinsk). Nakonec byla ale zvolena druhá varianta, kdy byl zachován systém kyvadlové lanovky, ovšem se 160místnými kabinami! Rekord největší kyvadlové lanovky v Rakousku tak byl opět překonán, a to opět v oblasti Ski Zillertal 3000.


Pro dolní stanici nové Ahornbahn bylo vybráno nové místo, které se nachází blíž k centru Mayrhofenu a Penkenbahn


Již v říjnu 2005 byla slavnostně zahájena stavba základů dolní stanice, která byla posunuta blíž k centru Mayrhofenu a nachází se jen 200 m od Penkenbahn. Díky tomu se trasa lanovky prodloužila na 3 045 m při převýšení necelých 1 300 m. Trasa nové lanovky byla rovněž horizontálně posunuta – v dolní části doprava, v horní části pak křižuje původní trasu a horní stanice se nachází vlevo od staré. V prosinci 2005 byla dovezena první kabina, která během výstavby sloužila jako poutač na novou lanovku. Kabiny, které vyrobila firma Carvatech, váží 5,5 tun a jsou 9,6 metrů dlouhé a 4,6 m široké. 16kladkový běhoun je vybaven 4 čelisťovými brzdami na nosné lano. Po zimní přestávce byla v březnu 2006 zahájena montáž technologie dolní stanice včetně úložných botek nosného lana. Pohon o výkonu 1 260 kW se nachází v horní stanici, napínání tažného lana pak v stanici dolní. V dubnu byla dovezena lana, jejichž výrobcem je firma Fatzer. Tažné lano má průměr 47 mm, nosné pak 70 mm. Celková hmotnost všech lan činí neuvěřitelných 415 tun. V červnu byla zahájena betonáž patek podpěr a následně i jejich montáž. Nová lanovka má rovněž 2 podpěry, v porovnání s původní lanovkou se však změnilo jejich rozmístění, kdy první podpěra se nachází přibližně v polovině trasy a druhá před horní stanicí (původně byly obě podpěry v polovině trasy nedaleko od sebe). Teprve 6. srpna 2006 byl ukončen provoz na původní lanovce, která za 38 let provozu přepravila 11,5 milionů cestujících při 350 000 jízdách. V srpnu a září pak byla pomocí tří pomocných lan rozvinuta tažná i nosná lana. Na začátku října pak byla dodána i druhá kabina a 18. října se uskutečnila první jízda. Konečně 9. prosince 2006 byla nová Ahornbahn velkolepou slavností uvedena do pravidelného provozu.


160místné, bohatě prosklené kabiny nové Ahornbahn dodala firma Carvatech


Hned v létě 2007 byly dva paralelní vleky na Ahornu nahrazeny 8sedačkovou lanovkou Doppelmayr o délce pouhých 643 metrů, jejíž sedačky jsou pro zvýšení bezpečnosti vybaveny samouzavíracím a samootevíracím ochranným rámem. V roce 2015 pak byla dvousedačka Ebenwald nahrazena moderní šestisedačkou s bublinami.


Kabina Ahornbahn na podpěře č. 2


Kombibahn Penken

Atraktivní lyžařské terény na Penkenu byly zpřístupněny v roce 1958 jednosedačkovou lanovkou až na samotný vrchol Penkenu, k níž přibyla v roce 1971 ještě dvousedačková lanovka, která byla postavena paralelně asi 200 m vlevo od trasy jednosedačky. V roce 1983 pak byla paralelně k jednosedačkové lanovce postavena neodpojitelná trojsedačka a následně v roce 1998 byla již zmíněná dvousedačka na vrchol Penkenu nahrazena odpojitelnou šestisedačkou a současně byla zrušena původní jednosedačka z roku 1958.


Poslední podpěra nové lanovky Kombibahn Penken


A konečně v roce 2010 byla trojsedačková lanovka nahrazena kombinovanou lanovkou Doppelmayr. Ta byla první vysokokapacitní kombinovanou lanovku, kterou v následujících letech následovaly další podobné lanovky v jiných střediscích. Kombibahn Penken je vybavena 10místnými kabinkami CWA a osmimístnými sedačkami s bublinami v poměru 1 : 2 a dosahuje přepravní kapacity 3 900 osob za hodinu. Z tohoto důvodu byly obě stanice typu UNI-G realizovány v dlouhém provedení s dvěma staničními oblouky - zatímco ve vnitřním oblouku se nastupuje na sedačky, na vnějším pak do kabinek. Protože vozy vjíždí na jednotlivé oblouky střídavě, jsou v těchto místech umístěny rychločinné výhybky. Od letní sezóny 2012 se tato lanovka může pyšnit další zajímavostí, když bylo pro letní provoz dokoupeno 6 kabin, které jsou místo klasických plexiskel vybaveny drátěnou sítí. Tyto speciální kabinky jsou provozovány společně s klasickými a zajišťují netradiční požitek z jízdy. Sedačky jsou určeny pouze pro zimní provoz.


Míjení obou druhů kabin kombinované lanovky Penken