Obě stanice byly dřevěné konstrukce a jen částečně zakryté. Pohon lanovky se nacházel v horní stanici, napínání bylo řešeno netypicky pomocí vrátku s kladkostrojem, který byl umístěn v dolní stanici. Na dopravním laně bylo ve vzdálenosti 20 metrů rozmístěno celkem 81 sedaček, jejich uchycení na lano si firma Wiesner nechala patentovat. Závěs byl tvořen ocelovou trubkou s kloubem, který zajišťoval vodorovnou polohu sedačky bez ohledu na sklon lana. Samotný sedák byl vyroben z dubových prken a každá sedačka měla na boku koš a hák pro přepravu lyží. Dále bylo k dispozici 7 vozů pro přepravu zavazadel a nákladů. Maximální přepravní kapacita činila 216 osob za hodinu při dopravní rychlosti 1,2 m/s, jedna jízda trvala dvanáct minut.

V průběhu prvního roku provozu se objevily technické potíže související především s kotvením podpěr do zmrzlé půdy, a tak byly během léta a podzimu 1940 za plného provozu vyměněny dřevěné podpěry za ocelové z ohýbaných kolejnic. Jedna z těchto unikátních podpěr se dochovala dodnes a mohla by se v budoucnu stát součástí malého skanzenu lanové dopravy na Pustevnách.

Další změny se udály v důsledku politické a ekonomické situace konce 40. let, kdy se po likvidaci Svazu lyžařů staly novým provozovatelem Československé státní dráhy. Díky tomu se lanovka v letech 1951 až 58 nacházela v Jízdním řádu ČSD – nejprve jako trať 32 f a od roku 1957 pak pod číslem 30 b. Mezitím bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci, při níž byla v roce 1956 postavena prakticky nová lanovka. Veškeré strojní a elektrotechnické zařízení bylo zmodernizováno a podpěry nahrazeny novými příhradové konstrukce, vlivem úprav profilu trasy se jejich počet zvýšil na 21 (z toho byly opět 2 podpěry tlačné). Zajímavostí byly tlačné podpěry, které neměly kladkové baterie s kladkami, ale jedno velké tlačné „kolo“. Vyměněny byly rovněž sedačky, přičemž byl jejich počet zvýšen na 89. Původní napínací vrátek nahradilo klasické závaží. Po rekonstrukci tak byla lanovka technicky identická s dráhami Oldřichovice - Javorový vrch (1957), Skalnaté Pleso - Lomnické sedlo (1959) a Teplá Voda - Dúbrava (1955, neveřejná). Při dopravní rychlosti 1,78 m/s měla rekonstruovaná lanovka kapacitu 321 osob za hodinu a jízdní doba klesla na 8,1 min.

V roce 1958 pak lanovka opět změnila majitele, když bylo rozhodnuto, že ČSD budou provozovat pouze konstrukčně a provozně složité dráhy, zatímco ostatní méně náročně lanovky budou provozovat jiné subjekty. Novým majitelem se tak stala Správa tělovýchovných zařízení ČSTV.

V této podobě pak byla lanovka provozována bez výraznější změny téměř 25 let. Koncem 70. let se však již naplno projevovala nedostatečná přepravní kapacita lanovky, postupně se zhoršující technický stav a také nevhodné umístění dolní stanice, kde bylo od parkoviště a autobusové zastávky nutno urazit k dolní stanici pěšky asi 1 300metrovou vzdálenost při více než stometrovém převýšení.

Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nové lanové dráhy ve zcela nové a delší trase. Původní jednosedačková lanovka ukončila svůj pravidelný provoz 31. 12. 1982 a za dobu své existence přepravila téměř 6 milionů cestujících. Pro novou lanovku byla vybrána technologie neodpojitelné dvousedačkové lanovky typu TS-2 z tehdejšího Tatranského podniku miestneho priemyslu v Kežmarku (později Tatrapoma a dnes Tatralift) s téměř trojnásobnou kapacitou oproti staré lanovce. Stavět se začalo v roce 1983, zpočátku ještě při výstavbě vypomáhala původní lanovka, která definitivně dojezdila v roce 1985.

Je velká škoda, že se z původního zařízení této historicky mimořádně významné lanovky nepodařilo prakticky nic uchovat. Do dnešních dnů se dochovaly pouze obě stanice, které byly přestavěny k jiným účelům, několik patek v dolní části trasy lanovky (ty byly zase využity k ukotvení potrubí pro zasněžovací systém) a již zmíněná podpěra z ohýbaných kolejnic.

Technické údaje druhé lanovky na Pustevny:

Typ: SL-1
Tažná větev: pravá
Umístění pohonu: horní stanice
Systém napínání: závažím v dolní stanici
Přepravní kapacita: 321 osob/hod.
Šikmá délka: 887 m
Vodorovná délka: 832 m
Dolní stanice: 712 m n. m
Horní stanice: 1019 m n. m
Převýšení: 307 m
Průměrný sklon: 36,89 %
Výkon hlavního pohonu: 46,5 kW
Max. dopravní rychlost: 1,78 m/s
Čas jízdy: 8,1 min
Průměr dopravního lana: 28 mm
Průměr napínacího lana: 14 mm
Rozchod lana na trati: 3 000 mm
Časový interval sedaček: 11 s
Vzdálenost sedaček: 20 m
Počet sedaček: 89
Počet podpěr: 21
Výrobce: Transporta Chrudim
V provozu od roku: 1956