Po dokončení první etapy kompletní proměny lyžařského areálu na Klínovci přišla v roce 2012 na řadu realizace etapy druhé v celkové hodnotě 90 milionů korun. Ta v sobě zahrnovala náhradu již zastaralého kotvového vleku u sjezdovky Přemostěná novou neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovkou Doppelmayr s rozběhovým pásem, pořízení dvou nových sněžných pásových vozidel pro úpravu sjezdových tratí, posílení systému technického zasněžování o dalších 35 děl, stavbu technického zázemí obsahující dílenské prostory pro údržbu strojů pro úpravu sjezdovek, skladové prostory a sociální zázemí pro pracovníky skiareálu, a taktéž rozšíření stávající sjezdovky Přemostěná. Dráha s délkou 1 074 metrů a převýšením 243 m je vedena přesně v trase původního vleku a disponuje přepravní kapacitou 2 400 osob za hodinu.


Dolní poháněcí stanice lanovky Přemostěná

Generálním dodavatelem celé stavby byla opět osvědčená stavební firma KERS. Výstavba na Klínovci byla tentokrát zahájena rekordně brzy, už koncem dubna, a po vybetonování patek podpěr a stanic mohla být již v půlce června zahájena montáž technologie lanové dráhy. Pro usazení čtyř podpěr v hůře přístupném terénu pak 25. a 26. července vzlétnul vrtulník Mi-8 popradské firmy Techmont a po rozvinutí a zapletení dopravního lana švýcarské firmy Fatzer bylo na své místo usazeno všech 139 sedaček. Vyvrcholením celé akce byly zátěžové zkoušky 11. září, kdy jako zátěž posloužilo hned 380 pivních sudů Gambrinus 10° Originál z Plzeňského Prazdroje o celkové hmotnosti přibližně 23,5 tun. Tímto dnem byla lanovka pojmenovaná Suzuki předána svému provozovateli.


Trasa lanovky Přemostěná, která svůj název dostala podle mostu, kterým sjezdovka překonává silnici

V další etapě již přišla konečně na řadu kapacitně nedostačující jednosedačková lanovka z Jáchymova na Klínovec, která byla vyměněna za odpojitelnou čtyřsedačku Doppelmayr s oranžovými bublinami, tedy za lanovku stejného druhu, jako je Centrální na severní straně Klínovce. Dráha s délkou 2 168 metrů a převýšením 481 m je vedena ve zcela nové trase a má dolní stanici posunutou asi o 400 metrů blíže k Jáchymovu. V porovnání s původní jednosedačkou se zvýšila přepravní kapacita z 234 na 2 400 osob za hodinu, tedy více než desetinásobně. Součástí této etapy byla také výstavba technicky zasněžované téměř 3 km dlouhé a 50 až 100 metrů široké sjezdovky s převýšením téměř 500 m (na české poměry jde tedy o velmi atraktivní pistu alpských parametrů), přičemž současná sjezdovka do Jáchymova byla prozatím ponechána pro účely freeridingu a v budoucnu by měla být rovněž upravena a vybavena systémem technického zasněžování. Nová sjezdovka rozkládající se na ploše 15 ha je červené náročnosti, avšak aby ji bez problémů sjeli i začátečníci a méně zkušení je, byly u obtížnějších úseků zřízeny i objízdné trasy, které svým sklonem odpovídají modrým sjezdovkám.


Horní poháněcí stanice, tlačná podpěra č. 19 a objekt depa sedaček

Již v roce 2012 bylo provedeno odlesnění trasy nové lanovky a sjezdovky a vybetonování patek podpěr a dále byly v předstihu dodány také díly všech 19 podpěr, které byly ještě v průběhu podzimu téhož roku usazeny na své místo. Většina z nich byla usazena prostřednictvím vrtulníku. Ve stejné době se podařilo stihnout také smontovat halu depa sedaček umístěnou vedle horní stanice. Na jaře následujícího roku měla výstavba pokračovat, tak aby mohla být nová část areálu v provozu již v zimní sezóně 2013/14, vzhledem ke známým potížím se správou dotačních titulů Regionálního operačního programu Severozápad, tedy z důvodů, které Skiareál Klínovec nemohl ovlivnit, musela být výstavba třetí etapy dočasně pozastavena. Opětovně se rozběhla teprve v srpnu 2013, čímž již ovšem především na straně související infrastruktury nebylo možno stihnout termín dokončení, který tak musel být o rok posunut. Během srpna a září byla kompletně smontována horní poháněcí stanice, následována v říjnu dolní napínací stanicí.


Tlačná podpěra č. 19 a horní poháněcí stanice

Obě stanice jsou v designu UNI-G se slušivým černo-oranžovo-šedým barevným provedením. Ještě na podzim bylo rozvinuto a zapleteno dopravní lano a do připravené haly poloautomatického depa byly namontovány 4 kolejnice, na kterých každou noc parkuje všech 151 sedaček. Během května 2014 byly všechny sedačky dovezeny a zkompletovány a pro ověření všech brzdových a bezpečnostních systémů výstavba vyvrcholila zátěžovými zkouškami dne 24. června, pro které bylo použito, tak jak už je na českých horách zvyklostí, 444 pivních sudů o celkové hmotnosti 28 tun. Následně byla dokončená lanovka předána provozovateli, v červenci byla dokončena i nová sjezdovka a na řadu přišla související infrastruktura. Slavnostní otevření se uskutečnilo 6. prosince 2014, pravidelný provoz lanovky pak byl zahájen 25. prosince 2014.


Horní poháněcí stanice lanovky Jáchymovská

Nová lanovka z Jáchymova na Klínovec je po Komáří Vížce a Rokytnici nad Jizerou třetí nejdelší lanovkou v České republice a ze všech českých odpojitelných lanovek má nejvyšší počet sedaček. Zajímavostí je také umístění tlačné podpěry před horní stanicí – trasa lanovky totiž na rozdíl od ostatních lanovek ve své horní části mírně klesá. Lanovka je prvním zařízením značky Doppelmayr v České republice vybaveným automatickým systémem kontroly polohy lana zvaným RPD (Rope Position Detection), který dokáže detekovat z ideální polohy vybíhající lano ještě před jeho vypadnutím z kladek a lanovku včas zastavit. Stejně jako svá předchůdkyně je provozována celoročně, v létě přepravuje kromě turistů také cyklisty. U dolní stanice nové lanovky, jejíž součástí je i nová pokladna, občerstvení s après-ski stanem, sociální zázemí, lyžařská škola, půjčovna a další technická zázemí, vznikla také nová parkoviště s příjezdovou cestou a kapacitou 600 vozů (už tedy není nutné jezdit nahoru přes abertamskou křižovatku, kde v zimě bývají často problémy se sněhovými kalamitami, navíc se tak pro návštěvníky z Karlovarského a Plzeňského kraje zkrátil příjezd do areálu o 15 km) a vybudovány zde byly také dvě nové retenční nádrže na 15 000 m3 vody pro potřeby technického zasněžování s průtokem kolem 100 l/s. Návštěvníci mohou na Klínovci využít také historickou rozhlednu, která byla v roce 2013 opravena a znovu otevřena.


Dolní napínací stanice lanovky Jáchymovská

Celkový objem investic třetí etapy dosáhnul 260 milionů korun, z čehož je necelých čtyřicet procent financováno z prostředků Evropské unie, a dohromady bylo od roku 2011 na Klínovci proinvestováno již 560 milionů korun. Všechny 3 nové lanovky na Klínovci postavila stavební firma KERS, dodavatelem technologie byla ve všech případech firma Doppelmayr.