Lyžařský areál na Ramzové patří mezi nejnavštěvovanější v Jeseníkách. Nachází se v nadmořské výšce 782 až 1 351 metrů a disponuje celkovou přepravní kapacitou 4 590 osob za hodinu. Historie zdejšího lyžování sahá do 70. let minulého století. Tehdy bylo rozhodnuto o výstavbě lanové dráhy z Ramzové až na Šerák, a to ve dvou úsecích s přestupní stanicí na Čerňavě. Pro oba úseky byla zvolena technologie neodpojitelné jednosedačky, kterou dodala firma Transporta Chrudim.


Původní jednosedačková lanovka z Ramzové na Čerňavu z roku 1976

Podobně jako u podobných staveb té doby, i zde se výstavba značně protáhla. Zatímco technologie 1. úseku byla vyrobena již v letech 1972 až 73, lanovka byla uvedena do provozu až v roce 1976. Podobně i 2. úsek byl vyroben v letech 1978 až 79 a zprovozněn až v roce 1981, jednalo se tak o jednu z posledních lanovek z Transporty vůbec (po ní již následovaly jen některé exportní zakázky, např. jednosedačky do německého Thale nebo na kavkazský Elbrus).


Původní jednosedačková lanovka z Čerňavy na Šerák z roku 1981

Investorem stavby byl tehdejší Okresní národní výbor v Šumperku, stavební část zajistil Okresní stavební podnik v Jeseníku a provozovatelem a vlastníkem se stal Místní národní výbor Lipová-Lázně. Ve stanici Čerňava se nacházely pohony obou úseků a napínání druhého úseku, první úsek byl napínán ve stanici Ramzová. Zatímco podél prvního úseku byla vybudována sjezdovka, druhý úsek má především ve druhé polovině velmi mírnou trasu a je tak využíván především turisty.


Tlačná podpěra č. 1

Přestože začala technologie brzy zastarávat a kapacitně nedostačovat, přispěly obě lanovky k výraznému rozvoji cestovního ruchu v této části nejvyššího moravského pohoří. V zimní sezóně nabízí Ramzová dlouhé, převážně nenáročné sjezdovky, v letní sezóně zase lanovka ulehčuje nástup na hřebenovou túru ze Šeráku před Keprník až na Červenohorské sedlo.


Dolní stanice původní jednosedačkové lanovky z Čerňavy na Šerák

V roce 1991 byly lanové dráhy pronajaty soukromé firmě Bonera s.r.o., která začala na Ramzové budovat lyžařské středisko, které by uspokojilo i náročnější lyžaře. Zatímco v letní sezóně přepravní kapacita jednosedaček postačovala, v zimní sezóně se u dolní stanice především prvního úseku tvořily nekonečné fronty. V roce 1996, přesně 20 let od uvedení do provozu, bylo rozhodnuto vyřešit nedostatečnou přepravní kapacitu prvního úseku náhradou jednosedačkové lanovky dvousedačkovou. Vzhledem k finančním možnostem provozovatele byla vybrána použitá technologie. Jednalo se o technologii do té doby v Čechách málo známého výrobce Nascivera, která byla dovezena z italského střediska Bellamonte (Alpe Lusia). V tomto středisku sloužila 12 let na trase Castelir – Le Fassane a v roce 1995 byla nahrazena odpojitelnou čtyřsedačkou Leitner.


Dvousedačková lanovka Nascivera z Ramzové na Čerňavu byla v provozu v letech 1996 až 2009

Samotná výstavba byla na Ramzové realizována během jara 1996. Původní lanovka dojezdila 9. dubna a již 28. června, po pouhých 80 dnech výstavby, zahájila nová lanovka pravidelný provoz. Nové stanice jsou umístěny před původními, čímž se délka trasy trochu zkrátila. Původní stanice dnes slouží provozovateli areálu jako technické zázemí. Pohon i napínací závaží se nachází v dolní stanici, v horní stanici je umístěn pouze jednoduchý vratný lanáč. Nové podpěry v počtu 16 ks byly zvýšeny pomocí speciálních mezikusů a jsou umístěny na původních patkách jednosedačky.

Zajímavostí je, že na této lanovce byly u nás poprvé kladkové baterie upevněny pomocí křížového čepu, což představuje kompromis mezi pevným a volným upevněním. Technologie byla ve velmi dobrém technickém stavu a protože byla trasa lanovky v Dolomitech delší, zůstalo novému provozovateli k dispozici i dostatek náhradních dílů, jako jsou sedačky nebo kladkové baterie. Výměna technologie přinesla více než ztrojnásobení přepravní kapacity.