Míjení kabin uprostřed trasy lanovky

Základní kámen této lanové dráhy, která je se svým průměrným sklonem 63,41 % nejstrmější v České Republice, byl položen 27. 6. 1994. Stavba však neprobíhala bez problémů. Přestože byla motivována cílem uchránit údolí Punkevní jeskyně od automobilového provozu, provázely ji protesty ekologů s cílem výstavbu zastavit, omezit nebo poškodit. Argument, že lanovka bude poškozovat přírodu, byl přitom zcela zavádějící. Stavba nakonec zastavena nebyla, a tak byl 5. 5. 1995 slavnostně zahájen provoz.


Dolní poháněcí stanice

Kabinová lanová dráha Doppelmayr kyvadlového systému byla vybudována nákladem 24,5 mil. Kč. Délka lanové dráhy je 249 m při převýšení 131 m a její dvě patnáctimístné kabinky od firmy CWA přepraví za hodinu 353 osob. Lanovka má jen 2 podpěry, které jsou umístěny těsně u sebe v horní části trasy. Při rychlosti 2,5 m/s trvá jízda asi 2 minuty. Kvůli stísněným prostorovým možnostem je pohon s výkonem 45 kW a hydraulické napínaní v dolní stanice umístěno šikmo v úhlu 40 %, v horní stanici se nachází jen vratný lanáč.


Horní stanice

Původní návrh počítal s prodloužením trasy lanovky asi o 100 metrů a postavením dalších dvou podpěr, v roce 1998 bylo ale rozhodnuto o trvalém umístění horní stanice ve stávající podobě.


Strojovna – poháněcí lanáč