Carving - příliš vysoká rychlost (strana: 5) - Diskuzní fórum o lyžování - SNOW.CZ
Domů Diskuze Technika jízdy Carving - příliš vysoká rychlost

Carving - příliš vysoká rychlost (strana: 5)

05.02.2013 01:21:46 #121 

Příspěvků: 139

Tomatáš

>> #119, CzechSkier, 04. 02. 2013 21:31:07

Ahoj Ivane,

já bych se možná úplně vyhnul terminologii a škatulkování na drift, carving, pivoting apod…Podstatou změny směru jízdy je pro mne (jistě ovšem znáš též) pouze jeden jediný princip, který je všem „technikám“ společný. Jde o „počáteční úhel natočení“ (orig. initial steering angle), který (zjednodušeně) svírá osa lyží s osou touženého směru jízdy. K tomu vždy musí dojít, jinak nedochází ke změně směru jízdy, a to u všech druhů oblouků. „Purpose is always the same: to get midbody of the ski to a steering angle that extracts the lateral force from the snow that turns them in the direction they want to go.“ (přikláním se tímto tedy, stejně jako většina moderních biomechanik lyžování, ke konceptu Rona LeMastera).

>> #106, Martin47, 04. 02. 2013 17:07:05

Ahoj Martine.

Asi je dobré si nějak definovat drift i další diskutované termíny. Já osobně chápu drift jako kontrolovaný smyk, který je iniciovaný a regulovaný aktivním otáčením – rotací (natočením) dolních končetin (aktivně se snažíme otáčet chodidly, ale pohyb začíná v kyčelním kloubu) a současnou regulací hranění (úhlu zahranění). Nechápu, co myslíš tím: Před driftem se prakticky netočí, po ukončení oblouku se do něj dostáváš pivotingem. Jakmile lyže dopadnou zpátky na sníh celou délkou hrany, začíná drift. Aby se lyžař dostal do driftu, musí lyže aktivně natočit vůči směru jízdy a regulovat (dávkovat) úhel zahranění. Stejně tak pivoting není, podle mého názoru, nic jiného. Může i nemusí probíhat ve vzduchu…resp. já osobně chápu termín „pivoting“ jako natočení, otočení, iniciované rotací dolních končetin.

Krab to již, podle mého názoru, několikrát popsal na základně jeho self feedbacku..podle mého názoru napivotoval – nadriftoval – pootočil lyže aby si zkrátil poloměr, najel optimální, zamyšlenou stopu. Abych toto téma propojil s textem výše, Krab, stejně jako třeba závodníci na prudkém v přesazených branách, vlastně záměrně zvětšil „initial steering angle“, aby lyže rychleji změnily směr.

Vše ukazuje pouze na fakt, který je pro mě tím zásadním „pointem“, totiž to, že technika lyžování je vlastně vždy nadávkovanou kombinací točení, hranění, timingu, rozložení tlaku a údržby rovnováhy – vyváženého postavení na daný terén, rychlost či třeba záměr apod.. Jak píše Krab: „Nějak se vzdalujeme od carvingu a blížíme se k lyžování, což nebylo záměrem tohoto vlákna. Že se nestydím/e, takhle plevelit.“ Díky, Krabe, za toto plevelení. Především v ČR je to potřeba, mám pocit..;)

Přijde mi trochu, že se celé téma dosti zbytečně zkomplikovalo.

„ Od počátku svého studia učinil jsem si zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně i radostně přijmu názor zdůvodněný lépe“ JAN HUS

05.02.2013 06:52:07 #122 

Příspěvků: 6846

˘Ö˘Krab muž

>> #121, Tomatáš, 05. 02. 2013 01:21:46

Ahoj,
jak bys aplikoval „počáteční úhel natočení“ v tomto pojetí na model „čistého carvingu“, který záměrně zcela potlačil točivou složku a vychází jen z naklopení a zaříznutí lyží, ty pak celou dobu jedou souběžně s vytouženým směrem jízdy? Resp. nepatrná změna je dána pouze nedokonalostí autokinetiky lyže, chvíli jí trvá, než se více či méně dokonale prohne.


Je vidno, že na hranice tolik propagovaného „stačí naklopit lyže na hrany a ony samy zatočí“ narazí dříve či později každý. Krom mimořádně disponovaných jedinců a otrlých bezmozků je ta hranice pro slalomky někde mezi modrou a mírnou červenou (neplatí pro funcarving). Pak se dostavuje syndrom čisté hrany a každý si musí přebrat, jestli mu jsou víc dvě kolejničky nebo něco jiného, v tomto případě lyžování.

Myslím, že úskalí carvingu jakožto „nové“ techniky spočívá v tom, že aby přilákal na svahy dostatek (neúspěšných, znuděných, odpadlých, líných) starolyžařů, musel přinést i pro ně něco revolučně zjednodušujícího. Tito starolyžaři ale měli zažité „staré“ základy, tedy měli by být (jsou a byli) schopni kdykoliv vytvořit hybrid v potřebném poměru, nepotřebovali se spoléhat výhradně na vykrojení lyží, brali je jako příjemné zlepšení.

Větší problém nastává u samouků „novolyžařů“, kteří patřičnými dovednostmi nikdy nedisponovali a nemají je osvojené v dostatečné míře anebo kvůli „syndromu čisté hrany“ cokoliv jiného odmítají, protože se drží zuby nehty hesla „stačí naklopit …“.
[ivan o tom onehdá psal jako o carvingové pasti]

Když si to všechno (tedy carving) spojíme s tradičně u nás vyučovanými prapodivnými variantami techniky (jedno kým), zdálo by se, že nemůže být hůře. Při pohledu na soudruhy z NDR si to nemyslím. Že by mohlo být lépe, to by mohlo, ale po pozorování profesionálů ze školy MySnow (lektorka Neklid a lektor Klínovec, přičemž ten druhý měl dokonce APUL „C“), ještě hned tak lépe nebude.

P.S. Po tom, co mi/nám ukázal na svahu a poté i napsal si myslím, že Milan Trnka se teď na pláži škodolibě pochechtává. Začátek Tvého posledního odstavce jsem chtěl napsat já!

To, že jsem nelyžař, se snažím už několik let nepříliš úspěšně maskovat psaním příspěvků. Nepomáhá to.

05.02.2013 07:53:55 #123 

Příspěvků: 139

Tomatáš

>> #122, ˘Ö˘Krab, 05. 02. 2013 06:52:07

Ahoj Krabe, bohužel teď nemám dost času na odpověď, takže to dokončím později. Principem je fakt, že lyže, disponující sidecutem, má vlastně zabudovaný „ISA“ již ve své konstrukci. Čistá jízda po hranách tedy nevyžaduje velký ISA, pouze odpovídající úhel zahranění a rádius lyže. Ty pak opisují odpovídající kružnici. Při utáhnutí oblouku potřebuji více zahranit, tedy lyže více prohnout, nebo si mohu vzít třeba točivější lyži – slalomku (má v sobě zabudovaný větší ISA)…

„ Od počátku svého studia učinil jsem si zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně i radostně přijmu názor zdůvodněný lépe“ JAN HUS

05.02.2013 08:18:32 #124 

Příspěvků: 1222

CzechSkier

>> #121, Tomatáš, 05. 02. 2013 01:21:46

Ahoj,

to si nemyslím. Jakmile mluvíš o „initial steering“ angle, tak mluvíš pouze o jednom způsobu zatáčení, ať už ho nazvu pivot, drift, nebo jakkoliv jinak. U těch dvou zbývajících způsobů zatáčení (pokud je vezmu v jejich čisté podobě) je u obou ISA nulový, liší se způsobem zatáčení průhyb vs. rotace.

I.

www.juniorsports.cz

05.02.2013 08:28:04 #125 

Příspěvků: 3978

Martin47 muž

Možná to bude pro leckoho překvapení (vycházím z toho, že dost z vás začíná „já si pojem vykládám tak“) ale název Drift se do lyžování dostal z jachtingu, kde se tento termín používá staletí a u lyžařů začal sloužit jako popis prolinkované činnosti, kdy se lyže pohybují ne po hranách ale nezatáčejí (na rozdíl od smyku). Jakou to má návaznost na jachting? Když pluje plachetnice proti větru a nijak při tom nemění směr (jede rovně, nikam nezatáčí), je působením větru zároveň snášena (driftována) do bočního směru. Pohybuje se tedy zároveň rovně a do boku. Pojedu-li na lyžích ze stejné výchozí situace do stejné branky jednou smykem a podruhé driftem, projedu dvě zcela odlišné dráhy a při výjezdu z oblouku budu mít značně rozdílnou rychlost. Smyk a drift jsou odlišné činnosti a Milan se fakt musí válet smíchem nad tím, jak i tak zjevné a jednoduché věci dovedou někteří ad absurdum.

05.02.2013 10:20:48 #126 

Příspěvků: 3978

Martin47 muž

A ještě jedna věc k záležitosti driftu a smyku, která je dost značně odlišuje. Během smyku lyžař vyvíjí činnost, která vede k aktivnímu zatáčení lyží. Během driftu se je lyžař značně pasivní a nikam nezatáčí, jen klouže na částečně odlehčených lyžích zároveň dopředu a bokem (po vektoru) a čeká na správný okamžik kdy začne pracovat (zahraní) a tím změní směr jízdy. Doufám, že už to je dostatečně srozumitelné, pokud ještě někdo bude trvat na tom, že drift je smyk, nebudu mu to už vyvracet, z mé strany je argumentace vyčerpaná.

Edit. abych předešel případným nedorozumněním kolem slov vektor a pasivní, ještě malé rozšíření. Pasivní je myšleno ve smyslu zatáčení, aktivita je soustředěna na práci s váhou, která ovlivňuje zda pojedou lyže víc dopředu nebo víc bokem a tím je určen směr vektoru, po kterém se lyžař pohybuje. Krajní polohy mezi kterými se to celé odehrává jsou čistá jízda po hranách na plně zatížených lyžích (lyže by začaly zatáčet) a sesouvání bokem.

05.02.2013 16:46:27 #127 

Příspěvků: 6846

˘Ö˘Krab muž

>> #120, MPS, 04. 02. 2013 22:42:51

„jako variantu řešení problému do budoucna ůplně vypustil.“

Ty nám chceš pokazit všechnu radost, přiznej se. O takovéto debatě, vedené v klidu a na úrovni elitními diskutéry (sebe v to nepočítám), se Ski+ i Interski fórům mihlo leda zdát. ivan nás nepochybně sleduje z povzdálí a v pravou chvíli zakročí – bude-li třeba.

>> #119, CzechSkier, 04. 02. 2013 21:31:07

Jak je myšleno to „ujíždění špičky dovnitř oblouku“? Jak se to má v tom případě se zatížením lyže?

Jinak bych byl pro mírnou modifikaci terminologie, použiji část definic od M47:

1) krojený oblouk (carving) necháme tak, jak ho asi obecně v našem prostředí vnímá většina – tedy čisté zatočení po hranách naklopených a zatížených lyží, kdy se případná rotační složka pohybu lyžaře neprojevuje na změně směřování lyží

2) smyk – #126 Martin47 Během smyku lyžař vyvíjí činnost, která vede k aktivnímu zatáčení lyží. Rotační složka pohybu se podílí na (plynulé) změně směřování lyží po celou dobu oblouku /nebo jeho části/, lyže se zároveň významně pohybují i ve směru spádnice. Zatížení lyží se plynule mění po celu dobu trvání smyku.

3) drift – #126 Martin47 Během driftu je lyžař značně pasivní a nikam nezatáčí, jen klouže na částečně odlehčených lyžích zároveň dopředu a bokem. Rotací se otočí lyžař i nezatížené lyže do směru odlišného od směru jízdy, v tomto směru jsou lyže bez dalšího otáčení nezahraněné a nezatížené po nějakou dobu drženy, lyžař se primárně snaží nepohybovat se ve směru spádnice. Zatížení lyží skokově vzrůstá okamžikem zahranění na konci driftu.

To, že jsem nelyžař, se snažím už několik let nepříliš úspěšně maskovat psaním příspěvků. Nepomáhá to.

05.02.2013 17:35:48 #128 

Příspěvků: 3978

Martin47 muž

>> #127, ˘Ö˘Krab, 05. 02. 2013 16:46:27

  1. nečistý oblouk (špína) – snaha o jízdu po hraně se „zametáním“, častý jev mezi carvigem a smykem, které jsou na rozdíl od nečistého oblouku cílenou technikou. Špína může být cílená v případě zadání tohoto vlákna – snížení rychlosti při carvingu.

05.02.2013 17:50:59 #129 

Příspěvků: 6846

˘Ö˘Krab muž

>> #128, Martin47, 05. 02. 2013 17:35:48

Ale jdi Ty, snad bys nechtěl vymýtit z našich hor třeba tradiční českou patičku? MŠMT už si potají zažádalo v Bruselu o přiznání ochranné známky „tradiční lokální produkt“ jak pro ni, tak pro kročný oblouk.

Vážně: nezacházel bych do takových podrobností, ještě by nás mohli bdělí strážci mravnosti nařknout z xenofobie, sociopatie, arachnofobie, siderodromofobie, hanobení rasy-národa-přesvědčení a bůhvíčeho ještě.

Veškerou záměrnou špínu pojďme proto považovat za regulaci rychlosti ve smyslu tohoto vlákna.

To, že jsem nelyžař, se snažím už několik let nepříliš úspěšně maskovat psaním příspěvků. Nepomáhá to.

05.02.2013 18:54:48 #130 

Příspěvků: 156

goldone

>> #116, Martin47, 04. 02. 2013 18:29:23

„Zkus mi prosím nějak srozumitelně popsat, jak by se mu bránu bez driftu podařilo nadjet. Já se tady celou dobu snažím vysvětlit opak – že driftuje proto, aby ji nepodjel. To jsem fakt zvědav.“

Ja doufam,ze se nerozchazime pouze ve sluvku „podjel“.Divam se na to z jeho pohledu-on musi branu podjet,kdyz ji nadjede,tak je mimo.Mozna to Vy zavodnici rikate opacne-netusim.Takze k tomu co jsem napsal:na tom videu je to nejmarkantnejsi v case 1:16 az 1:21(beru v potaz,ze je to spomalene).On uz pri prehraneni natoci lyze do potrebneho smeru-dal bych ruku do ohne,ze na HD videu by bylo videt,ze lyze jsou na okamzik ve vzduchu a on si je vlastni rotaci natoci dle potreby.Nasledne temer 4 vteriny(spo­malene) jede driftem aby se dostal na uroven brany a teprve v tu chvili zahrani a jede dal.A mam pocit,ze v podstate totez popisujes ve svem prispevku 126:„Během driftu se je lyžař značně pasivní a nikam nezatáčí, jen klouže na částečně odlehčených lyžích zároveň dopředu a bokem (po vektoru) a čeká na správný okamžik kdy začne pracovat (zahraní) a tím změní směr jízdy.“ Alespon takto to vidim ja jako laik.

05.02.2013 19:28:31 #131 

Příspěvků: 3978

Martin47 muž

>> #130, goldone, 05. 02. 2013 18:54:48

nadjet – dostat se dostatečně vysoko (z pohledu spádnice) nad tyč, kolem které pojedu tak, abych oblouk provedl již před tyčí a při průjezdu kolem ní byl lyžemi dávno za spádnicí.

podjet – být vůči objížděné tyči tak nízko, že točím až u ní a díky tomu ztrácím metry spádnice vůči další brance.

05.02.2013 19:46:12 #132 

Příspěvků: 6565

HonzA_ muž

Jen možná ještě jednoduchá poučka – nadjetí je cílený úkon (záměr) pro to, aby se zabránilo podjetí (chyba a problémy v dalších branách).

Já Igorovi ve Špindlu nesmrdím!

05.02.2013 19:56:36 #133 

Příspěvků: 3978

Martin47 muž

>> #132, HonzA_, 05. 02. 2013 19:46:12

Dost podstatná poučka, navíc stručně a srozumitelně napsaná. Máš bod.

05.02.2013 20:08:24 #134 

Příspěvků: 767

Gravedigger

>> #130, goldone, 05. 02. 2013 18:54:48

rozdil je v tom, o cem poslednich X postu, neboli co vsechno se oznacuje driftem. pokud drift = otoceni lyzi smykem (setting initial steering angle) + sesouvani ve smeru kolmem na lyze, pak drift beres spravne. kdyby zavodnik nezadriftoval, tak by tocil 10m pod branou. kdyz Martin47 bere za drift jen sesouvani smerem kolmym k lyzim, tak on vlastne vychazi az z okamziku, kdy uz jsou lyze natocene do noveho oblouku (initial steering angle is set),neboli az od pulky deje, ktery uvazujes ty, a potom ma pravdu, ze bez toho driftu, by zavodnik branu nadjel. bezne se drift uvazuje tim tvojim zpusobem.

05.02.2013 23:35:43 #135 

Příspěvků: 1845

fischerbl

>> #119, CzechSkier, 04. 02. 2013 21:31:07

Ad 3. Jestli tomu dobře rozumím, tak ty odlehčené lyže při tom úplně změknou. Kocour Mikeš by měl radost. ;-) Sry za OT.

Jinej gang...

06.02.2013 00:14:07 #136 

Příspěvků: 30

Brunisimo

Zajimave tema z pohledu zkuseneho instruktora… V podstate tady maji nekteri panove pravdu a jini zase tolik ne. K tomu se nebudu ale vyjadrovat, myslim ze pojem „drift“ uz je vsem jasny. Me by ale jakozto cloveka z branze zajimaly spise pojmy „panev dopredu“ – coz mi neni pri sjezdovem postoji moc jasne…, „utahovani oblouku“ – nechapu! Oblouk preci konci na sesti hodinach, jestli se nepletu…, „zahajovani na vnitrni“ – ??? atd. To vse tady zaznelo, nechci vypichovat jedince, jen bych prosil tyto pojmy upresnit. Opravdu me to jako cloveka co se tim zivi zajima, protoze na kazdem sprochu pravdy trochu… Diky, Bruno

PS: K tematu vlakna – ciste vyjety oblouk na slalomkach(„cesky syndrom“) na prudkem kopci a tvrdem podkladu umi jen par lidi na svete. Proto to tem ostatnim nefunguje… Ale to uz tady zanelo drive take.

06.02.2013 00:48:15 #137 

Příspěvků: 139

Tomatáš

>> #122, ˘Ö˘Krab, 05. 02. 2013 06:52:07 >> #124, CzechSkier, 05. 02. 2013 08:18:32

Ahoj, rád bych dokončil mou ranní reakci.

„Myslím, že úskalí carvingu jakožto „nové“ techniky spočívá v tom, že aby přilákal na svahy dostatek (neúspěšných, znuděných, odpadlých, líných) starolyžařů, musel přinést i pro ně něco revolučně zjednodušujícího.“

Asi je zbytečné psát o tom, že právě vykrojená, kratší lyže je tím revolučně zjednodušujícím prvkem, který přilákal na svahy dostatek starolyžařů a láká díky bohu stále další novolyžaře. Rád bych ovšem v této souvislosti zodpověděl Tvou otázku: „jak bys aplikoval „počáteční úhel natočení“ v tomto pojetí na model „čistého carvingu“, který záměrně zcela potlačil točivou složku a vychází jen z naklopení a zaříznutí lyží, ty pak celou dobu jedou souběžně s vytouženým směrem jízdy?“ Zároveň se dostávám k reakci na post od Ivana.

Mechanický princip zatáčení i u „čistého carvingu“, a to v pojetí „initial steering angel“, ovšem zůstává stejný, platí stejná pravidla. V pojetí „čistého carvingu“, tedy čistě vyřezaných oblouků, lyžař vytváří initial steering angel tím, že lyže po neutralizaci dostatečně zahraní, čili zatíží, ony se prohnou a protínají tedy osu – směr hybnosti lyžařovy jízdy, zatáčejí. To jaký opisují rádius je pak pochopitelně dále záležitost sidecutu a míry jejich prohnutí. (Orig.: it´s the angle between the ski and your direction of travel (that is, your momentum) A propos..steering není pouze točení lyží. Steering je termín pro směsici točení-hranění, jejichž poměr je odvislý především od rychlosti, záměru apod.

Rozdíl je v biomechanice. Lyže potřebuji zahranit – prohnout různě nadávkovaným systémem inklinace/angulace a již téměř nepoužívám rotaci dolních končetin.

Proto nemohu souhlasit s Ivanovým: Jakmile mluvíš o „initial steering“ angle, tak mluvíš pouze o jednom způsobu zatáčení, ať už ho nazvu pivot, drift, nebo jakkoliv jinak. Tady nejde pouze o natočení lyže rotací dolních končetin. Opět budu pro ujasnění citovat zdroj: This is the conceptual basis for carving. The ski has an infinitesimal steering angle directly under your center of gravity when it´s carving, but it comes from the ski´s reverse camber, not from the ski being turned along its longitudinal axis.

>> #125, Martin47, 05. 02. 2013 08:28:04

Smyk a drift jsou odlišné činnosti a Milan se fakt musí válet smíchem nad tím, jak i tak zjevné a jednoduché věci dovedou někteří ad absurdum.

Díky za příklad s plachetnicí, je moc hezký. Já jsem si osobně myslel, že ten pojem přišel do lyžování spíše z automobilismu, ale to je asi jedno. Právě proto jsem vždy chápal/u (podle tvého konceptu asi špatně) drifting jako řízený smyk, který je vždy vyvolaný a řízený aktivním natočením dolních končetin (následně lyží) přes vektor hybnosti – směru jízdy a zmenšením úhlu zahranění. Proto mě pouze zarazilo tvé tvrzení: Před driftem se prakticky netočí, po ukončení oblouku se do něj dostáváš pivotingem Myslím si, že to je protimluv. A právě toto slovíčkaření je asi opravdu absurdní, myslím, že už je jasno a Krab to nakonec hezky shrnul v postu #127.

Jinak doufám, že se Milan směje, je veselý a šťastný. Však žijeme jenom jednou…

„ Od počátku svého studia učinil jsem si zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně i radostně přijmu názor zdůvodněný lépe“ JAN HUS

06.02.2013 07:13:05 #138 

Příspěvků: 1222

CzechSkier

>> #137, Tomatáš, 06. 02. 2013 00:48:15

Tedy ne že bych se vyžíval v takových to teoretických debatách…

Každé dělení něčeho musí mít nějakou logiku a smysl, tedy kritéria, jinak je zbytečné. Kritériem dělení, které jsem použil já, je princip zatáčení lyží a i odlišný pohybový vzorec, viz výše. A je mi jedno, jak se kterému způsobu bude říkat, ale aby se nezaměňovali. Tedy aby nedocházelo k nedorozumění z důvodu odlišné terminologie.

Tebou citovaný autor pooužívá Initial steering angle u pojmu Partially vcarved turns a definuje jej jako úhel, o který je potřeba „přednastavit“ lyže před tím, než budou schopny projet oblouk carvingem. Tebou puožité formulace jsem tam nenašel (Ultimate skiing, poslední vydání). To ale není podstatné, protože jak už jsem uvedl, různí autoři používají různé názvosloví. Podstatný je ten smysl dělení, který jsem zmínil.

i

www.juniorsports.cz

06.02.2013 08:50:43 #139 

Příspěvků: 3978

Martin47 muž

>> #137, Tomatáš, 06. 02. 2013 00:48:15

Netočí, pokud točení chápeme ve smyslu pohybu lyží po sněhu. Do driftu se po ukončení oblouku prakticky všichni dostávají přeskokem (pro který se tady často používal termín pivot a proto jsem ho použil), který je pochopitelně míň brzdivý než smyk. Abych se vyvaroval případných nedorozumění v komunikaci plynoucích z terminologie, přidal jsem video. Bohužel ani to nestačilo, nevím proč.

06.02.2013 09:32:54 #140 

Příspěvků: 156

goldone

>> #139, Martin47, 06. 02. 2013 08:50:43

Ale jo,video stacilo+2 stranky terminologie v reci,ktere skoro vubec nerozumim :-) Takze z videa vime jak neztratit rychlost a vyhnout se brane(my,co nejezdime mezi branama treba pripadnemu sedicimu snowboardakovi),ale obavam se,ze uplne puvodnimu tazateli stale neni jasne jak brzdit svou stylovou jizdu po hranach.Janka na videu totiz instruktaz brzdeni rozhodne neprovadi a od krasocarvovych rozhodcich by moc bodu za styl taky nedostal :-D Takze jestli Brunisimo tvrdi,ze oblouk konci na 6 hodine,tak jediny zpusob jak zpomalit svou jizdu a pritom zustat stylove cisty carver je oblouk „utahnout“ alespon o 2–3 hodiny a jizda po vrstevnici nas zcela jiste zpomali. PS.A neberte to tak vazne.Jedina panev(a jeji pripadna rotace)na kterou pri jizde myslim,je panev slicne lyzarky,ktera se mnou na ty lyze jezdi.

06.02.2013 12:12:02 #141 

Příspěvků: 6846

˘Ö˘Krab muž

>> #136, Brunisimo, 06. 02. 2013 00:14:07

„Me by ale jakozto cloveka z branze zajimaly spise pojmy „panev dopredu“

To je taková obezlička, ve skutečnosti jde právě o zachování správného postoje vzhledem ke svahu, jehož sklon se mění.

A protože má spousta lidí, občas blbou tendenci na to zapomínat a řešit zvětšení sklonu svahu až následně předklonem (nebo podřepem) nebo to neřešit vůbec, tak si pomáháme takto.
Zkrátka: když na mírném jedeš a stojíš kolmo na svah, tak při přejezdu hrany na prudší sjezdovku musíš v předstihu nebo velmi rychle během přejezdu zase obnovit onu kolmici ke svahu. A to znamená pohnout se kupředu, zpátky ni krok.
Pokud stojíš od začátku svisle (říká se „v záklonu“) a po přejezdu hrany v této svislici setrváš, tak se dostáváš automaticky ještě více dozadu.

To, že jsem nelyžař, se snažím už několik let nepříliš úspěšně maskovat psaním příspěvků. Nepomáhá to.

06.02.2013 12:14:06 #142 

Příspěvků: 6846

˘Ö˘Krab muž

>> #140, goldone, 06. 02. 2013 09:32:54

Nepadla tady jedna věc, podle mě zcela zásadní: pokud se bavíme o čistém carvingu a řízení rychlosti, mělo by se jednat výhradně o oblouky jeté pod R lyže, tedy určitě ne o střední oblouky jeté na slalomkách.

To, že jsem nelyžař, se snažím už několik let nepříliš úspěšně maskovat psaním příspěvků. Nepomáhá to.

06.02.2013 14:56:24 #143 

Příspěvků: 3978

Martin47 muž

>> #140, goldone, 06. 02. 2013 09:32:54

Pokud Brun… končí oblouk na 6. hodině, tak aby mohl stejně ukončit i další oblouk, musí dál pokračovat po spádnici a nezatáčet. Rady jak zpomalit čistý oblouk po hranách padly dvě a víc jich asi není. 1. zavřít oblouky a vyjíždět je co nejdál k vrstevnici, 2. smyk.

06.02.2013 15:45:25 #144 

Příspěvků: 156

goldone

>> #143, Martin47, 06. 02. 2013 14:56:24 „Rady jak zpomalit čistý oblouk po hranách padly dvě a víc jich asi není. 1. zavřít oblouky a vyjíždět je co nejdál k vrstevnici, 2. smyk.“ Rikam si,ze kdybys touhle pekelne jednoduchou odpovedi zazdil cele tohle vlakno hned na zacatku,tak jsme se behem vice nez 140 prispevku nedozvedeli spoustu zajimavych a poucnych informaci.Ja uz napr. vim co znamena podjet a nadjet branu :-D

06.02.2013 15:53:37 #145 

Příspěvků: 3978

Martin47 muž

>> #144, goldone, 06. 02. 2013 15:45:25

Ale ony padly hned na začátku. Podle nepsaných pravidel fóra jsme ale zavedli řeč jinam, protože jinak by vlákno zapadlo dolů a ty dvě skutečně velmi cenné rady by se nedozvědělo tolik lidí. Ještě mě napadla jedna možnost, hůlky mezi nohy, zasednout na ně a brzdit jako za časů hraběte Harracha. Každopádně jsem rád, že jsi se dozvěděl něco, co se podařilo výjimečně napsat tak, že se to dalo pochopit. Je tu ovšem možnost, že se živíš jako analytik šifer a tvoje pozice je tudíž jednodušší. Já zpravidla pochopím tak čtvrtinu :-), hlavně když se do toho pustí Krab a profi instruktoři.

06.02.2013 17:01:58 #146 

Příspěvků: 156

goldone

Nezivim se jako analytik sifer ani jako lyzar(ci trener).Proste jen rad jezdim rychle z kopce a protoze je mi styl ukradenej,tak uz jsem na zacatku tohoto vlakna vedel jak brzdit :-D Jen mi zustava jedna vec zahadou-vzdy kdyz vidim nejakou prekazku na sjezdovce(snezne delo,sedici snowbordak,stanice lanovky,proti­jedouci rolba)tak udelam nejaky zmateny pohyb,ktery ve finale vede ke zmene smeru jizdy nebo nedej boze k zastaveni.A ted jsem zjistil,ze je treba rotovat panvi,prenaset vselijak teziste,odlehcovat ci zatezovat lyze,uvadet je do smyku nebo jeste lepe do driftu.Vsechno si to budu muset vytisknout na nejaky stitek a nalepit z vnitrku na bryle.Pak konecne budu moci zacit pilovat techniku :-D

06.02.2013 17:04:39 #147 

Příspěvků: 4

Martin (Zajic)

Musím za sebe říct, že nejlepší je si vzít opravdového profi instruktora. Tím rozhodně nemyslím, každého studenta z lyžařské školky. Mám úplně stejný problém – zvyšování rychlosti na prudších svazích. Dnes jsem se konečně dokopal k tomu, že jsem strávil dvě hodiny s opravdu super profi instruktorem. Mám z toho hlavu jak balón, ale každopádně už tuším co dělám špatně, že se mi oblouky nedaří zavřít – na druhou stranu byl super pocit, když jsem po dvou hodinách zkusil sjet Javor a ejhle ono to šlo i v té střední (nejprudší) části – jasně bylo tam tisíc jinejch chyb, ale určitě jsem neměl pocit, že rychlost je problém. Naopak.

06.02.2013 20:01:39 #148 

Příspěvků: 767

Gravedigger

>> #136, Brunisimo, 06. 02. 2013 00:14:07

ad „panev dopredu“: pri zahajeni oblouku se (nejen) panev pohybuje nahoru dopredu dovnitr noveho oblouku. u vetsiny lyzaru je to „dopredu“ nedostatecne nebo zadne.

ad „6 hodin“: oblouk muzes ukoncit kde chces, treba na 4 hod nebo na 8 hod. je ale chyba, uvazovat oblouk (zejmena kratsi polomery), jako vysec kruznice. bliz k realite bude asi parabola. pokud lyzar nejede pasivne jak cesky slalomkar, tak je zaber/tlak (tim padem maximalni prohnuti lyze a z toho vyplyvajici maximalni toceni) soustredny do kratkeho okamziku. pak nasleduje odlehceni a lyze se po nejakou dobu pohybuji temer po primce, ale to uz jsou zatocene, davno za spadnici. a o tom to prave je. nakolik dokazu lyze prohnout, aby zatocily co nejprudceji (ale bez smyku, kdyz tu resime cistou hranu) a tim padem jely co nejkratsi cas v blizkosti spadnice a nenabiraly rychlost. je snad jasne, ze s pouhym preklapenim lyzi z hrany nahranu, ktere je tak casto videt na nasich svazich, velke kroceni rychlosti v prudsim terenu nehrozi.

06.02.2013 20:57:14 #149 

Příspěvků: 139

Tomatáš

>> #138, CzechSkier, 06. 02. 2013 07:13:05

Překvapuje mě, že zrovna ty se nevyžíváš v teoretických debatách o lyžování, ale asi máš pravdu, že je na čase to ukončit.

Ivane, já nevycházím pouze z jednoho zdroje, ale pasáže, které jsem citoval, jsi asi přehlédnul, protože ty jsou opravdu z „Ultimate skiing“..měl jsem pocit, že toto téma se zde rozjelo na bázi mechaniky lyžování. Napsal jsem o principu, který se prostě a jednoduše stát musí, jinak lyže nezatočí. Pochopitelně souhlasím a už jsem to již napsal, že biomechanicky samozřejmě tento princip totožný není ani nemůže být ze své podstaty. Jak píšeš, provádíme jiné pohybové vzorce např. při točení a při hranění, byť pořád (doufám?) platí, že:

„To change direction, the skier changes their line of inclination. This is achieved by steering the BOS and/or displacement of the COM.“

Jenom pro doplnění: Nehledej pouze celé heslo „initial steering angle“. Mnoho zdrojů (včetně samotného RL) hovoří pouze o steering angle či o „local steering angle“, čímž se myslí, že každá lyže má již tento parametr nastavený ve své konstrukci (úhel, svírající osa lyže s osou sidecutu) Např.: „All skis have a "local“ steering angle and the angles size is dependent on the depth of the ski´s side-cut and overall length of the ski. The skier can also create a steering angle by applying a twisting force to the midbody of the ski to allow turning to occur."

„ Od počátku svého studia učinil jsem si zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně i radostně přijmu názor zdůvodněný lépe“ JAN HUS

06.02.2013 21:14:59 #150 

Příspěvků: 139

Tomatáš

>> #139, Martin47, 06. 02. 2013 08:50:43

Martine, je mi asi jasné, co chceš sdělit, ale i tak mám pocit, že asi opravdu chápeš jenom čtvrtinu toho, co se řekne..K ujasnění terminologie: Pivoting

„Pivoting is the ability to utilize the legs and feet to change direction. Whether the turns are carved or skidded, the lower body leads the turning effort. Pivoting and direction change: Turning the legs in the hip sockets is the most efficient way to place the skis across the direction of travel. Combined with the grip of the skis against the snow, this deflects the skier in their arc. The result of pivoting is separation between the upper and lower body.“

Nadále již chápu a beru tvé vysvětlení pojmu drift. Abych se do něj ovšem dostal, musím lyže (dolní končetiny) natočit vůči směru jízdy (na sněhu či ve vzduchu, což chápu spíše jako krizové řešení). Stejně jako někdo musí na plachetnici natočit plachtu do správného směru, aby mohla driftovat.

„ Od počátku svého studia učinil jsem si zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně i radostně přijmu názor zdůvodněný lépe“ JAN HUS

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.

Komerční tipy