Lanovky ve švýcarském Flumserbergu (1. díl)


Moderní kabinková lanovka z Unterterzenu

V 90. letech se dočkala dalšího výrazného rozvoje také oblast pod Maschgenkammem. Nejprve byly v letech 1992 a 95 postaveny hned tři odpojitelné čtyřsedačky Tannenboden–Chrüz, Chrüz–Stelli a Arve–Maschgenkamm od firmy Garaventa. Ty na sebe navazují a představují tak alternativu ke kabinkové lanovce Tannenboden–Maschgenkamm. Zajímavostí je, že každá z těchto sedaček trasu kabinkové lanovky podjíždí. V roce 2003 nahradila krátkou dvousedačku Obersäss–Twärchamm odpojitelná čtyřsedačka se stanicemi Satellit. Ta byla stejně jako lanovka Prodalp–Prokamm vyrobena ve spolupráci firem Baco-Poma a BMF.


Dolní stanice osmimístné kabinkové lanovky Unterterzen–Oberterzen s objektem depa, za ním jsou vidět nástupiště nádraží


O dva roky později (první projektová studie se zrodila již v roce 1996) pak přišla na řadu dlouho očekávaná náhrada přesně padesátiletých kyvadlových lanovek z Unterterzenu. Jako nejoptimálnější varianta byla vybrána odpojitelná 8kabinková lanovka, která by zajistila ztrojnásobení přepravní kapacity na 1 200 osob/h v počáteční, resp. 1 500 osob/h v konečné fázi. Dodavatelem technologie byl koncern Doppelmayr/Ga­raventa, 65 kabin typu Omega III dodala firma CWA. Zajímavostí byl zkušební provoz dalších 3 kabin zcela nové řady Omega IV, jejichž sériová výroba pak byla zahájena v roce 2006. Trasy obou úseků jsou shodné s předchozími lanovkami, jen počet podpěr se s ohledem na změnu typu zvýšil z šesti na 25.

V horní části trasy druhého úseku byla vzhledem k velmi velkému stoupání a neschůdnosti terénu zřízena separátní záchranná navijáková lanovka. Tou je možno evakuovat cestující z kabin z oblasti podpěr č. 15 až 19, pohon tažného lana záchranné lanovky je umístěn v horní stanici. Běhoun záchranné kabiny pak pojíždí po tažném laně hlavní lanovky a je samozřejmě schopen přejíždět i spínací aparáty kabin.

Budovy stanic byly částečně využity z původní lanovky a částečně nově postaveny – v dolní stanici zůstala zachována část s kancelářemi a pokladnou, mezistanice Oberterzen byla postavena prakticky celá nová a v horní stanici byla využita čtvrtina původního objektu. Pohony jednotlivých úseků se nachází v mezistanici Oberterzen a v horní stanici Tannenboden a pro snížení hlukové hladiny jsou realizovány v podzemním provedení. Hydraulické napínání prvního úseku se nachází v dolní stanici Untertezen, pro napínání druhého úseku bylo z důvodu velkého sklonu zvoleno výhodnější závaží s napínací šachtou, které je umístěno ve stanici Oberterzen. Prostor v dolní stanici Unterterzen byl efektivně využit – zatímco v přízemí se nachází velké parkoviště, v prvním podlaží je umístěna samotná stanice a depo pro všechny kabiny. Trasa prvního úseku nadjíždí hned za dolní stanicí dálnici spojující východní část země a Curych.


Trasa druhého úseku, v pozadí jezero Walensee


Výstavba lanovky byla zahájena již na podzim 2004 betonáží patek podpěr, v dubnu 2005 pak byly sneseny původní kyvadlové lanovky. Samotná montáž technologie se uskutečnila během léta a podzimu, do provozu byla nová lanovka slavnostně uvedena 26. listopadu 2005. Výstavbou nové lanovky se podstatně zvýšil komfort přepravy – cestující nyní urazí celou dráhu v sedě za pouhých 12 minut, trasa lanovky a panoramatická okna kabin navíc poskytují cestujícím skvělý výhled jak na jezero Walensee, tak na protější známou soustavu vrcholů Churfirsten. Samozřejmostí je bezbariérová přístupnost stanic a nástup do kabin v úrovni podlahy. Kabinková lanovka je v provozu celoročně, kromě primární přepravy lyžařů na Flumserberg zajišťuje také dopravní obsluhu obce Oberterzen.


Jedna ze dvou kabin separátní záchranné lanovky „parkuje“ na trojici podpěr č. 19–21


První osmisedačka ve Švýcarsku

V roce 2006 prošla kompletní rekonstrukcí také oblast Prodkammu, když byla odpojitelná čtyřsedačka z Prodalpu na Prodkamm z roku 1986 společně s paralelní dvousedačkou nahrazena osmisedačkovou lanovkou od firmy Garaventa. Ta byla v té době první svého druhu ve Švýcarsku a se svou maximální přepravní kapacitou 4 000 osob za hodinu také nejkapacitnější. Cílem nebylo ani tak zvýšení přepravní kapacity, ale především podstatný nárůst přepravního komfortu. Zvýšením dopravní rychlosti na 5 m/s se také čas přepravy zkrátil na šest minut a 18 sekund. Polovina z celkového počtu 104 sedaček je navíc vybavena ochrannými kryty pro případ nepříznivého počasí, tzv. bublinami. Na trase se tak střídá vždy jedna „otevřená“ a jedna „krytá“ sedačka. Není ovšem problém v budoucnu vybavit bublinami i zbývající sedačky.

Nová lanovka je vedena v trase původní čtyřsedačky, zrušením paralelní dvousedačky se tak rozšířila sjezdovka o 30 metrů. Velký důraz byl kladen na harmonii s okolním prostředím, a proto bylo pro obložení depa sedaček a provozního objektu v dolní stanici využito dřevo. Ve sklepení objektu je situován vodní rezervoár s kapacitou 1 000 m3 pro technické zasněžování. Pohon lanovky o trvalém výkonu 814 kW je umístěn v horní stanici, hydraulické napínání s napínací dráhou 5 metrů se nachází v stanici dolní. Obě stanice jsou realizovány v provedení UNI-G. Bezpečné a pohodlné nastupování zajišťuje rozběhový pás.

Celkově přišla výstavba nové osmisedačky na Flumserbergu na 13 milionů švýcarských franků. Ani jedna ze dvou původních lanovek neskončila ve šrotu – zatímco odpojitelná čtyřsedačka Poma začala ještě ve stejném roce vozit lyžaře v bosenském středisku Kupres, dvousedačka Habegger byla prodána do Kyrgyzstánu.


Trasa první osmisedačky ve Švýcarsku


Další novou lanovkou na Flumserbergu se stala odpojitelná šestisedačka Seeben od firmy Leitner, která v roce 2009 nahradila na 600 metrů dlouhé trase lyžařský vlek a byla první šestisedačkou na Flumserbergu. V roce 2013 následovala šestisedačka Panüöl–Maschgenkamm, o rok později byla dvousedačka Grueb–Leist nahrazena rovněž šestisedačkou. V obou případech jde o lanovky ze skupiny Doppelmayr/Ga­raventa, kde každá 2. sedačka je vybavena bublinou. V roce 2015 pak byla naopak bez náhrady zrušena dvousedačka BMF Seeben–Zigerboden. Vyvrcholením investic bude náhrada zastaralé čtyřkabinky Tannenboden–Maschgenkamm, která bude v letošním roce nahrazena 8kabinkou BMF s kabinkami designovanými studiem Porsche.

Celkem se na Flumserbergu nachází 12 lanovek a 4 lyžařské vleky, které obsluhují 65 km sjezdovek, atraktivní je i dlouhá neupravovaná sjezdovka až do Oberterzenu. Šest lanovek (kabinky Unterterzen–Oberterzen–Tannenboden, Tannenboden–Maschgenkamm, Tannenheim–Prodalm a sedačky Prodalp–Prodkamm a Tannenboden–Chrüz) je v provozu také v letní sezóně.


Dolní stanice osmisedačkové lanovka Prodalp–Prodkamm, vlevo je objekt depa s obložením ze dřeva