Nová lanovka byla po čtyřech letech výstavby - tak dlouhá doba stavby u lanových drah byla v tehdejším socialistickém Československu zcela běžná - dokončena v roce 1986 a provoz zahájila 1. ledna 1987. Pro úplnost připomeňme, že typově stejné dráhy, vyráběné na základě licence od francouzské firmy Poma, se tehdy na území dnešní České republiky již nacházely v Harrachově (1983) a ve Svatém Petru (1985). Zatímco lanovka ze Svatého Petru na Pláň byla v roce 1995 přemístěna o 100 metrů východněji a jezdí ve Špindlerově Mlýně dodnes, harrachovská lanovka byla po demontáži prodána a opět postavena v nedalekých Rejdicích.

Ale vraťme se zpět k lanovce na Pustevny. Dolní poháněcí stanice typu Delta byla posunuta podstatně níže do údolí Ráztoky a nová, výškově členitější trasa s celkovým převýšením 400 metrů se tak prodloužila téměř na dvojnásobek. Horní vratná stanice je umístěna před budovu staré lanovky. Na trati se nachází 14 nosných a 4 tlačné podpěry. V polovině trasy je lanovka vedena do mírného protisklonu a pomocí skupiny tlačných podpěr č. 12, 13 a 14 překonává rokli.

Podpěra č. 13 je navíc portálová a umožňuje tak zřízení mezistanice, vzhledem k potřebě rovnoměrného vytížení lanovky však k její realizaci nakonec nedošlo. Napínací systém je hydraulický a je umístěn v dolní stanici. Při maximální rychlosti 2,5 m/s je lanovka schopna přepravit 900 osob za hodinu (tedy trojnásobek oproti původní jednosedačkové lanovce), pro přepravu pěších cestujících je ovšem vhodnější snížená rychlost 2 m/s a kapacita 720 osob/hod. Na dopravním laně o průměru 33,5 mm bylo ve vzdálenosti 20 m umístěno celkem 164 sedaček, později byl jejich počet snížen na 162. Náklady na výstavbu činily cca 12 milionů Kčs.

V roce 1991 došlo k převodu majetku ze Správy tělovýchovných zařízení Ostrava na Sportovní klub SKIALPIN Pustevny, který byl založen členy horolezeckého oddílu Tělovýchovné jednoty MEZ Frenštát pod Radhoštěm.

SKIALPIN provozoval na Pustevnách také jedno z největších lyžařských středisek v Beskydech. Kromě lanové dráhy se zde nacházelo 8 lyžařských vleků (vyjma malých provazových vleků) s celkovou přepravní kapacitou 4 500 osob za hodinu. Ty obsluhovaly 8,3 km sjezdových tratí, 2,8 km z nich (33,7%) bylo vybaveno systémem technického zasněžování. V současnosti je lyžařský provoz na Pustevnách přerušen, některé lyžařské vleky již byly dokonce demontovány.

Zatím poslední výraznější změnou byla výměna sedaček za modernější typ (opět od firmy Tatrapoma) z nahrazené polské lanovky z Ustroně na Czantorii (tato lanovka pocházela sice již z roku 1967, ale tyto novější sedačky obdržela v roce 1994), která se uskutečnila v roce 2012. Ani dvousedačková lanovka s teoretickou přepravní kapacitou 900 osob/hod. však už dnes ve špičkových dnech sezóny kapacitně nepostačuje (obzvlášť po výstavbě Stezky Valaška), proto se počítá s náhradou novou moderní lanovkou. Po rozhodovací fázi, zdali půjde o odpojitelnou sedačkovou, nebo kabinkovou lanovku, bylo rozhodnuto ve prospěch desetimístné kabinkové lanovky, která umožní podstatně pohodlnější a bezpečnější přepravu pěších cestujících. Oproti stávající lanovce se bude výrazně lišit profil trasy, na trati bude rozmístěno 9 podstatně vyšších podpěr s velkými rozpětími mezi nimi (z toho 3 z nich budou výjezdové tlačné podpěry za dolní stanicí a jedna podpěra bude před horní stanicí, na samotné trase se tak bude nacházet pouhých 5 podpěr oproti stávajícím 16). Údolí potoka Lomná bude překonáváno pomocí více než 400metrového volného rozpětí lana (namísto stávajících podpěr č. 11 až 15), kabinky zde pojedou ve výšce přes 70 metrů nad terénem, což bude v rámci České republiky novým rekordem. Odhadované náklady činí přibližně 150 milionů korun, termín realizace zatím nebyl stanoven.

Původně se uvažovalo o výstavbě další dvousedačkové lanovky z prostoru dolní stanice do poloviny Velké sjezdovky, která by stávající lanovce podstatně odlehčila. Tento projekt však nezískal kladné stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy a proto se nikdy neuskutečnil.

Na závěr zbývá snad jen dodat, že primát první sedačkové lanovky v Evropě je v lanové dopravě jeden z mála milníků světového významu, kterým se můžeme pochlubit a plně poukazuje na vyspělost českého lanovkářského průmyslu v 30. a 40. letech minulého století.

Technické údaje současné lanovky na Pustevny:

Typ: TS-2
Tažná větev: pravá
Umístění pohonu: dolní stanice
Systém napínání: hydraulický v dolní stanici
Přepravní kapacita: 900 osob/hod.
Šikmá délka: 1 637 m
Vodorovná délka: 1 588 m
Dolní stanice: 620 m n. m
Horní stanice: 1 020 m n. m
Převýšení: 400 m
Průměrný sklon: 25 %
Výkon hlavního pohonu: 160 kW
Max. dopravní rychlost: 2,5 m/s
Čas jízdy: 10,9 min
Průměr dopravního lana: 33,5 mm
Průměr napínacího lana: -
Rozchod lana na trati: 4 000 mm
Časový interval sedaček: 8 s
Vzdálenost sedaček: 20 m
Počet sedaček: 162 (původně 164)
Počet podpěr: 18
Výrobce: Tatrapoma
V provozu od roku: 1986