V předešlém článku Umíte dýchat II. jsme konečně začali dýchat! OK, asi každý čtenář doteď nějak dýchal, je jen otázka, jestli úplně správně.

Již jsem psal, že málo pohyblivá hrudní páteř při záklonu a rotaci v podstatě může za kompenzační hypermobilitu (nadměrný rozsah pohybu) v oblasti bederní a krční páteře. Tím se často stává nenápadným viníkem různých bolestí, vyhřezlých plotýnek a podobně (já to nazývám „pra-příčina“).

Častým problémem bývá i skoliotické držení těla - ne teď ve smyslu strukturální poruchy („pravá skolióza“ s deformacemi obratlů), ale jako asymetrické držení těla kvůli nerovnoměrné posturální aktivitě, a to například svalů quadratus lumborum, které často dokážou imitovat „bolest plotének“ díky tiše čekajícím „uzlíčkům“, které se projeví třeba při náhlé expozici chladu (průvan).

Dnešní cvičení do určité míry pomůže u obou zmíněných neduhů, tedy jak při nedostatečné rotaci hrudní páteře, tak její stranové nerovnováze. Tak se konečně nadechněme!

Výchozí pozice: sed na posteli (nebo jiném pevném okraji), kolena u sebe, ruce s lehce propletenými prsty na temeni hlavy, trup je svisle narovnaný, brada jemně zasunutá dozadu (krční páteř je narovnaná, ne propadlá dopředu) – pomoci může představa „hlava je zavěšená na pružině na stropě“.

Nadechneme se (jak jinak než správně, tedy „360 stupňů“), zpevníme pánev a s výdechem zlehka vytočíme horní část trupu do strany. Vše bez pohybu pánve, „zkrut“ se děje rovnoměrně v páteři, která je stále ve svislici. Znovu se nadechneme a s výdechem uděláme na tu samou stranu ještě úklon. Dbáme na to, abychom neporušili „setup“ pánve a úklon byl proveden v rovině ramen (viz video). Bederní páteř zůstává napřímená (ve svislici), úklon je proveden primárně v hrudní páteři.

Teď jsme v konečné pozici. V ní uděláme několik hodně hlubokých nádechů „do žeber“. Tím, že teď už umíme dýchat „360 stupňů“, tak při tom dokážeme roztáhnout žebra do prostoru. Prioritně se ovšem logicky roztáhnou žebra na „odvrácené straně“ a na tuto oblast bychom měli i zaměřit svojí pozornost.

Kromě roztažení „360 stupňů“ se žebra na této straně přirozeně roztahují i vzájemně od sebe (12. žebro od 11. žebra, 11. od desátého atd.). A kombinace obou roztažení vyvolá mechanicky logickou reakci, a to na opačné straně žeber, tedy u jejich spojení s obratli.

A protože žebra taháme určitým směrem, tak jejich pohyb ovlivňuje i „mikro pozici“ obratlů samotných (z hlediska rotačního i stranového posunu). Toto cvičení tedy napomáhá korigovat pozici páteře v této oblasti, a to ve všech anatomických rovinách pohybu (předozadní zakřivení, stranové i rotační).

Cvičení se dá použít v rámci rozcvičky i jako samostatné kompenzační cvičení (zejména pro lidi se sedavým zaměstnáním). Těm, co jsou „makači“ a myslí, si že takové blbůstky, jaké jsem prezentoval v těchto dílech o dýchání, jsou zbytečné (protože to není z jejich pohledu nějaký extra sportovní výkon), stručný připomenu: Nepodceňujte vliv dýchání na posturu a dynamické změny pozic v pohybu a také na výkon samotný!

Ve všech dalších částech tohoto seriálu budeme správné dýchání potřebovat a možná se pak u některých těžších cvičení bude někdo divit, že to bez toho jde nějak blbě. U některých cvičení totiž (vzhledem k velké rozmanitosti čtenářů a jejich fyzické zdatnosti a cílů) uvedu vždy základní „vzorec“ konkrétního cvičení a pak pro ty ambicióznější i určitou progresi s vyšší náročností.