Pozvánka na suchou lyžařskou přípravu s Ivanem Balekem

Program lyžiarskej prípravy na suchu 13. 8. 2022 (1. časť)

1. Úvod

Potreba fyzickej prípravy (mobilita, špecifické silové potreby lyžovania, balanc a koordinácia tela a zmyslov). Ukážka a vyskúšanie základných rovín pohybu v jednotlivých kĺboch a ich význam pre lyžovanie (napr. zalomenie a komplexnosť oblasti panvy a konkrétne prípady správania sa lyží).

Význam stabilizácie jednotlivých segmentov tela (a “strata tlaku do lyží”) a dýchania, nácvik 360stupňového bráničného dýchania (celé školenie bude každých 20 minút pauza s 1 minútou dýchania pre upevnenie návyku správneho dýchania, pre fyzický relax medzi cvikmi aj pre “vyčistenie hlavy” od návalu informácii).

2. Testovanie

Testovanie podľa vypracovanej sady cvikov na vybrané základné pohybové “úlohy”. Každý účastník dostane na mieste 1 stranový formulár so zoznamom testov, kde si po vykonaní každej úlohy dopíše úspech/neúspech testu (a príčinu neúspechu). Formuláre ostanú pre evidenciu vývoja do budúcna (pre systematický prístup), skeny poslané potom každému na email.

Ku každej typickej “chybe” (príčine nezvládnutia danej úlohy) bude stručne vysvetlené príčiny a súvislosti, následne použité pre individualizáciu tréningu daného jedinca (potreba pracovať na prioritách).

3. Hlavná časť

Ukážka a zaučenie vybraných cvikov “od hlavy až po päty”, cieľ je v prvom rade pochopenie kľúčových detailov a princípov pohybu a kvalitné prevedenie/os­vojenie účastníkmi. Súčasťou budú cviky určené pre rozcvičku a dennú prácu na mobilite a cviky na “posilnenie lyžiarských svalov”. Keďže lyžovanie je primárne o rovnováhe, tak obsahom bude aj základný tréning pre rovnováhu.

4. Doplnok

Bližšie riešenie konkrétnych 2 až 3 pohybových problémov účastníkov (aký bude najčastejší), krátka ukážka “fyzio” techník pre dané problémy a ďalšie “nasmerovanie” čo s tým ďalej je možné robiť (domáci tréning, fyzio, ortopéd…).

Miesto konania: sobota 13. 8. 2022 od 9:00 do 13:00 hod.

Kysucké Nové Mesto - telocvičňa ZŠ Clementisova (parking pri farebnom paneláku)

Čo si vziať so sebou:

Podložku/karimatku, pero na poznámky (budú rozdané “skriptá” so zoznamom cvikov a miestom na poznámky “vlastnou rečou”). Cviky budú natočené a poslané cez úschovňu účastníkom. Kto má, tak môže priniesť “fyzio míček” a energiu a trpezlivosť keď to (náhodou) niekomu nepôjde dobre ako Hirscherovi. Po dohode môžme hodinu pred koncom objednať spoločne Pizzu donášku a dať vedľa v hospode jednu kofolu, nech nikto necestuje hladný a smädný.

Vstupné: 12 €/os.

Kontakt: Ivan Balek

Tel. +421 915 560 689 (8 až 18 hod.)