Vrchol Laber se svou nevelkou nadmořskou výškou 1 684 m n. m. nabízí perfektní výhledy do okolí, a tak se již v roce 1957 stal cílem stavitelů lanovek. Dráha byla postavena poměrně málo známou a dnes již dávno zaniklou německou firmou Peter Seilbahnen. Po lanovkách Graseckbahn v Ga-Pa a Kranzberg-Gipfelbahn v Mittenwaldu šlo teprve o třetí lanovku tohoto výrobce.


11místná kabina před dolní stanicí


Portálová podpěra č. 2, kde dochází vždy ke krátkému zastavení celé lanovky

Jedná se o pulzační oběžnou lanovku, ovšem dvoulanového systému s jedním nosným a jedním tažným lanem. Na trase jsou pravidelně rozmístěny čtyři 11místné kabiny, které se ve stanici otáčejí pozoruhodným způsobem - těsně před samotným otočením najede osmikladkový běhoun kabiny na volně otočné rameno s kolejnicí a při otáčení si ho stáhne s sebou (kabiny jsou samozřejmě fixně uchyceny k tažnému lanu). Po odjetí běhounu z otočného ramene se rameno do výchozí polohy vrací rovněž samočinně díky závaží. Když se dvě kabiny lanovky Laber-Bergbahn nacházejí ve stanicích, zbývající dvě kabiny se v tento okamžik setkávají uprostřed trati přímo na druhé portálové podpěře. Na krátkou dobu tedy celá lanovka musí vždycky zastavit pro nástup a výstup cestujících ve stanicích.


Míjení protijedoucí kabiny v horní polovině trati


Horní poháněcí stanice s odjíždějící kabinou

Vzhledem k tomu, že se jedná o čistě turistickou lanovku, přepravní kapacita činí pouhých 120 osob za hodinu. Laber-Bergbahn je až dodnes v provozu v prakticky původním stavu, pouze bylo v roce 1967 vyměněno tažné a v roce 2002 nosná lana a v letech 2004 a 2005 tak obě portálové podpěry. Na vrcholu se nachází horská restaurace se 150 místy na otevřené terase a dalšími 50 místy uvnitř.


Kabina při otáčení v dolní stanici


Detail otáčecího mechanismu s běhounem kabiny