Historii lanovek na Ramzové od jejích počátků až do poloviny 90. let čtěte v 1. díle!

Během dalších let vyhledávalo Ramzovou stále více lyžařů a ani výstavba 3 nových lyžařských vleků nepřinesla dostatečné zvýšení přepravní kapacity. Po pouhých 10 letech provozu dvousedačkové lanovky tak bylo opět rozhodnuto o její náhradě. Vybrána byla opět použitá technologie, tentokrát ovšem odpojitelné čtyřsedačky. Ta přinesla zkrácení jízdní doby na polovinu a zvýšení přepravní kapacity až na 2 400 osob za hodinu. Lanovka firmy Leitner byla dovezena opět z Dolomit, konkrétně ze střediska Corvara v Alta Badii. Zde přepravovala od roku 1990 lyžaře a turisty na Col Alt a v roce 2006 byla nahrazena osmimístnou kabinkovou lanovkou, rovněž od firmy Leitner. Náhradou relativně mladého zařízení nebylo sledováno zvýšení přepravní kapacity, ale především zvýšení komfortu přepravy dětí a školních výprav v zimní i letní sezóně. Jako zajímavost lze rovněž uvést, že se jedná již o 6. přepravní zařízení na tamní trase, tím prvním byla jednosedačková lanovka z roku 1947.


Dolní stanice odpojitelné čtyřsedačky

Ale vraťme se zpět k Ramzové. Lanovka zde měla být postavena již v roce 2006, kvůli průtahům s administrativou se to však podařilo až roce 2008. Výstavba byla zahájena 20. června 2008, jako první byl vykácen průsek lesem pro novou trasu, která se nachází vpravo od původní. Dolní stanice byla zároveň posunuta o 200 metrů níž a nachází se tak jen několik desítek metrů od parkoviště. Nová trasa je sice delší než původní v Corvaře, to bylo ale vykompenzováno nižším převýšením. Chybějících 30 sedaček pak dodala firma Leitner podle původního vzoru. Stavební část si zajistila firma Bonera vlastními silami. Lanovka dostala kompletně novou elektroinstalaci, kterou vyrobila firma EPO Elektropohony. Pohon se nachází v horní stanici, hydraulické napínání pak v stanici dolní. Během srpna byly vybetonovány patky všech 14 podpěr a na přelomu srpna a září pak byla zahájena montáž samotné technologie. Na začátku října již byly smontovány obě stanice a rozvinuto a zapleteno dopravní lano. Uvedení nové lanovky do provozu se pak uskutečnilo 28. února 2009. Celková hodnota investice dosáhla téměř 50 milionů a byla plně hrazena firmou Bonera. Původní dvousedačka pak byla v provozu ještě v létě 2009, jelikož na čtyřsedačkové lanovce probíhaly dokončovací práce.


Trasa odpojitelné čtyřsedačky z Ramzové na Čerňavu

Po dokončení odpojitelné čtyřsedačkové lanovky z Ramzové na Čerňavu byla během podzimu 2010 provedena výměna technologie také na druhém úseku Čerňava – Šerák, kam byla přesunuta původní dvousedačka z prvního úseku, jejíž osvědčená technologie byla stále ve velmi dobrém technickém stavu a provozovatel areálu s ní měl dobré zkušenosti. Tím se tedy podařilo nahradit téměř třicet let starou jednosedačku Transporta Chrudim.


Dolní poháněcí a napínací stanice na Čerňavě

Vzhledem k náročnějším klimatickým podmínkám nebylo možno převzít kladkové baterie s křížovým čepem (kompromis mezi pevným a volným upevněním), a tak byly firmou Reden dodány hlavy podpěr s klasickými kladkovými bateriemi z jedné italské lanovky od firmy Leitner. Stejně tak byly dodány i sedačky Leitner, protože bylo potřebné změnit tažnou větev z pravé na levou, což u původních sedaček Nascivera nebylo možné. Nohy podpěr byly pozinkovány u firmy Michálek Chrudim, ta dodatečně vyrobila i chybějící tubusy podpěr (zatímco na prvním úseku bylo 16 podpěr, na druhém jich je potřeba 25). Výraznou změnou oproti jednosedačkové lanovce je zřízení výstupní mezistanice na Mračné, lyžaři se tak mohou vyhnout nepříjemnému plochému úseku s nutností odpichování se na horní části sjezdovky ze Šeráku. Mezistanice je tvořena dvěma tlačnými podpěrami a vystoupit na ní je možno pouze v zimní sezóně.


Mezistanice Mračná pro výstup je tvořena dvojicí tlačných podpěr

Během léta 2010 byly provedeny veškeré práce, které šlo realizovat ještě za provozu Transporty, jednosedačková lanovka pak dojezdila 31. srpna a bezprostředně na to byla zahájena její demontáž. Během první poloviny září tak byly původní podpěry nahrazeny novými, přičemž byly z větší části využity stávající patky, což bylo možné díky speciálním koncovkám nových podpěr. V říjnu pak následovala montáž obou stanic, které byly umístěny před původní budovy a po zapletení dopravního lana a usazení sedaček svezla lanová dráha své první lyžaře na Štědrý den.


Horní vratná stanice na Šeráku se nachází v nadmořské výšce 1325 m n. m.

Kromě lanovek disponuje středisko ještě 3 lyžařskými vleky (z toho 2 jsou umístěny u mezistanice Čerňava). Zasněžováno je 100 % sjezdových tratí v areálu, které upravují stroje Kässbohrer PistenBully. Sjezdovka v dolní části střediska nabízí také večerní lyžování. Parkoviště s kapacitou 600 míst se nachází nedaleko nové dolní stanice. V zimní sezóně tvoří až 60 % klientely návštěvníci polské národnosti a zbývajících 40 % pak domácí návštěvníci, v létě je tento poměr opačný. Podíl návštěvnosti v zimní a letní sezóně je 2 : 1, průměrná denní návštěvnost v zimní sezóně činní 1 000 osob. Sociální zázemí se nachází ve všech třech stanicích Ramzová, Čerňava a Šerák. Stravovací kapacita činí až 280 míst. Ramzová v posledních letech investovala také do ubytovací kapacity, která činí 130 lůžek.


Odpojitelná čtyřsedačková lanovka z Ramzové na Čerňavu