Pozor, koronavirus! Schovejte se před ním do hor! [článek] (strana: 37) - Diskuzní fórum o lyžování - SNOW.CZ
Domů Diskuze Články Pozor, koronavirus! Schovejte se před ním do hor! [článek]

Pozor, koronavirus! Schovejte se před ním do hor! [článek] (strana: 37)

23.03.2020 23:15:37 #1081 

Příspěvků: 4077

Martin47 muž

>> #1080, jonys, 23. 03. 2020 22:53:17

Filozofie žádná ale psychologie, a ta je například z hlediska šíření paniky neméně důležitá než samotná péče o nemocné a já jsem už takového založení, že se bojím víc paniky než vlastní nemoci. U takové dopravní nehody je někdy uklidnění důležitější než obvaz. Každopádně děkuji za odpověď, dostal jsem obrázek o příjmu informací, jejich zpracování, porozumění jim a reakci na ně

23.03.2020 23:31:03 #1082 

Příspěvků: 6648

HonzA_ muž

>> #1075, jonys, 23. 03. 2020 21:57:58

Jonysu, jaký máme lék na chřipku?

Já Igorovi ve Špindlu nesmrdím!

24.03.2020 00:53:08 #1083 

Příspěvků: 4267

ivan

>> #724, ˘Ö˘Krab, 17. 03. 2020 09:41:09

Myslím, žes k mému postu 709 přidal ne centík, nýbrž skoro bankovku. Hezké postřehy. (A pak i řada dalších.) K tomu druhému jsem původně chtěl ještě připsat něco k důvodům „nedodržování nařízení“, ale jednak to není tak důležité, jednak se události hnuly dál, a tak už ode mne jen toto.

Na tomto vláknu jinak neparticipuju, protože nepociťuju potřebu vyjadřovat se k tématu, o němž nevím víc než průměrný laik. A k němuž, jak horkotěžko stačím sledovat příspěvky, bych stejně asi nenapsal víc, než co se tu už objevilo. Mnohé z toho se mi líbilo, oslovilo mě, zdejší kumulace přemýšlivých a přemýšlejících lidí mě těší a inspiruje.

Možná jedině k tomu tanečku ohledně seniorských hodin v krámech (skoro vypadá, že slouží jako kost předhozená davu k (virtuálnímu) okusování, aby se tím zabavil a nemyslel na věci podstatnější). Čekal bych, že záhodné by mělo být pozvolné rozložení nakupujících do celé otevírací doby, bez špiček a kumulací. Dlouhodobě, když už nerad musím do krámu, chodím u nás na maloměstě nejradši večer před zavíračkou, kdy už tam bývá víc personálu než zákazníků. Pohodlná rychlovka. Nyní k nezaplacení.

A poslední. Vytvářet ze snahy zamezit shlukování lidí overkillový hon na ty, kdo se sólo vydají do luk, polí a lesů apod., se mi nelíbí. (Korsičan 1060 o matce v lese a v přírodě – sorry, že ti tu kecám do rodiny, ale proč by máti nemohla sama nebo ve dvou guljáť v párke? Ve středu jsme vlezli do auta, dojeli k vodě, já si zaplaval – jako hovado bez roušky --, od pár pohybujících se lidí-neseniorů jsem byl na metry/desítky metrů daleko. Do auta a domů. Bezkontaktní záležitost. Nezakašlal, nezasmrkal. Nulové ohrožení okolí. Ale do krámu prodírat se mezi nejohroženějšími důchodci můžu?)

Na webu našeho zapadákova starosta vybízí občany, aby také dělali, co je těší – zahrádkaření, rybaření – když se nebudou shlukovat.

Taky ještě ahoj Martinovi47.

Jinak se raději soustředím na lyžování. Ještě chci přispět slibovaným vyjádřením k WC a k bídné úrovni holek. Lyžování se momentálně zdá být úplně bokem, ale snad snow.cz přežije primárně jako web lyžařský. Místo coronaviru si zkusím uspořádávat svůj bohatý rešeršní aparát a obsah hlavy, abych to ještě stihl nějak zhodnotit pro jiné.

P.S. Do úvah o tom, jak stávající pandemie zasáhne lyžování, související turistický ruch a případně sport/y obecně, se zapojím rád. Zatím je ale asi brzo, zatím můžeme jenom malovat scénáře od jakžtakž optimistických po pochmurné.

24.03.2020 05:54:45 #1084 

Příspěvků: 1746

Vvladimir muž

>> #1082, HonzA_, 23. 03. 2020 23:31:03

Nejsem Jonysu, ale: TAMIFLU

DR: Roche Registration GmbH, Grenzach-Wyhlen, Německo.

S: Oseltamiviri phosphas, odp. Oseltamivirum 30 mg, 45 mg nebo 75 mg v 1 tvrdé tobolce.

FS: Antivirotikum, inhibitor neuraminidázy.

CH: Oseltamivir je proléčivo účinného metabolitu (oseltamivir-karboxylát), který je selektivním inhibitorem neuraminidázy viru chřipky typu A i B. Aktivita virového enzymu neuraminidázy je důležitá jak pro průnik viru do dosud neinfikovaných buněk, tak pro uvolnění již dříve zformovaných virových částic z infikovaných buněk a následné rozšíření viru v těle.

FÚ: Po perorálním podání oseltamivir-fosfátu (proléčiva) je oseltamivir rychle absorbován a je extenzivně přeměňován převážně jaterními esterázami na účinný metabolit (oseltamivir-karboxylát). Nejméně 75% perorální dávky se dostává do systémové cirkulace ve formě účinného metabolitu. Vazba účinného metabolitu na plazmatické proteiny je zanedbatelná (přibližně 3%). Oseltamivir ani jeho účinný metabolit nejsou substráty ani inhibitory nejvýznamnějších izoforem cytochromu P450. Účinný metabolit není dále metabolizován a je vylučován močí. Plazmatické koncentrace proléčiva i jeho účinného metabolitu jsou proporcionální ve vztahu k dávce a nejsou ovlivněny současným příjmem potravy. Vrcholové plazmatické koncentrace oseltamivir-karboxylátu klesají s biologickým poločasem 6–10 hodin u většiny osob. Účinný metabolit je kompletně vylučován renální exkrecí; na vylučování se podílí kromě glomerulární filtrace i tubulární sekrece. Méně než 20% perorálně podané radioaktivně značené dávky je vylučováno stolicí.

I: Léčba chřipky u dospělých a dětí, včetně novorozenců narozených v termínu, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku v době jejího výskytu v okolní populaci. Účinnost byla prokázána v případě, že léčba byla zahájena během dvou dnů po nástupu příznaků. Postexpoziční prevence chřipky u dospělých a dětí ve věku 1 roku nebo starších po kontaktu s klinicky diagnostikovaným případem infekce v době, kdy je virus chřipky přítomen v populaci. Odpovídající použití přípravku pro prevenci chřipky by mělo být založeno na individuálním přístupu, v závislosti na konkrétních podmínkách a s ohledem na možnou ochranu určitých skupin pacientů. Ve výjimečných situacích (např. v případě, když se neshoduje kmen viru přítomný v populaci s kmenem použitým pro přípravu vakcíny, a v okamžiku pandemie) by měla být zvážena možnost sezónní prevence u dospělých a dětí ve věku 1 roku a starších. Přípravek je v průběhu propuknutí chřipkové pandemie indikován pro prevenci chřipky po kontaktu s infikovaným jedincem u dětí mladších 1 roku. Použití protivirových přípravků pro léčbu a prevenci chřipky by mělo být založeno na oficiálním doporučení. Při rozhodování o užití oseltamiviru pro léčbu a profylaxi by mělo být bráno v úvahu to, co je známo o charakteristice cirkulujících chřipkových virů, zvážit dostupné informace o vzorcích citlivosti viru chřipky na jednotlivé léky pro každou sezónu a dopad nemoci v různých zeměpisných oblastech a v různých skupinách pacientů.

KI: Přecitlivělost na složky přípravku.

SU: Přípravek je účinný pouze v léčbě onemocnění způsobeného viry chřipky. Není náhradou vakcinace proti chřipce. Nejsou k dispozici informace o bezpečnosti a účinnosti přípravku u pacientů, jejichž zdravotní stav z důvodů jakékoli nemoci je natolik vážný, že vyžaduje okamžitou hospitalizaci. Nejsou zatím k dispozici údaje pro dávkování u nedonošených novorozenců. U dospívajících (13–17 let) a dospělých pacientů se závažným poškozením ledvin je doporučená úprava dávkování oseltamiviru jak pro léčbu, tak i prevenci chřipky. Vzhledem k nedostatečným údajům u dětí (1 rok a starších) s poruchou funkce ledvin nelze učinit příslušná doporučení pro dávkování. Ochrana proti chřipce trvá pouze po dobu podávání přípravku.

24.03.2020 06:06:59 #1085 

Příspěvků: 2579

korsičan muž

>> #1083, ivan, 24. 03. 2020 00:53:08

A poslední. Vytvářet ze snahy zamezit shlukování lidí overkillový hon na ty, kdo se sólo vydají do luk, polí a lesů apod., se mi nelíbí. (Korsičan 1060 o matce v lese a v přírodě – sorry, že ti tu kecám do rodiny, ale proč by máti nemohla sama nebo ve dvou guljáť v párke?

Pointou mého příspěvku je, proč tak nečinili posledních 30 let ??? Proč až nyní ta změna ?? Navíc mají kolem baráku pozemek, že než ho obejdeš, tak ti narostou vousy.

Navíc pokud by šlo jen o přírodu, ale oni začali dělat i tůry po supermarketech v množství větším, než nezdravém.

v žádném případě s davem, protože pouze leklá ryba plave po proudu ... :-)

24.03.2020 07:09:50 #1086 

Příspěvků: 476

kubaNGC

>> #1085, korsičan, 24. 03. 2020 06:06:59

Mám podobnou zkušenost.Již před odjezdem do Itálie (28.2),který jsem dle doporučení vlády ZVÁŽIL a vyhodnotil pro svoji rodinu jako nerizikový vykazovali moji rodiče i rodiče manželky panické stavy.Denně nám volali do itálie,dokola se vyptávali na stav tam (honba za senzací).Po návratu jsme automaticky zavegetili na 14 dní v karanténě. Myslíte si,že krom neustálých telefonátů se na nadcházející situaci nějak připravili? Napovím. nepřipravili. Po příjezdu jsem jim musel věnovat zbytek desinfekce na ruce. Z nějaké podivné starostlivosti nám např. ráno dovezli pečivo,v poledne potom něco sladkého pro děti a večer bedničku špenátu,kterej přes mírnou zimu ve skleníku nechcíp.Jinak zásobování potravinami jsme měli zajištěno přes rohlik.cz nebo jiné.Opakovaně jsem je upozorňoval,že nic nepotřebujeme a že je opravdu nevhodné lézt každý den (bez roušky) do obchodu.Vše se završilo minulý týden,kdy se probrali už ani nevím z čeho a zjistili ,že nemají (ač moje máma původně švadlena) jedinou roušku.Manželka mikrobioložka tedy nelenila a nějaké roušky jim našila.V mezidobí těch 14 dní karantény jsem byl obvyněm vlastní rodinou z: „kvůli takovejm jako ty to tu teď máme“ , „hlavně,že vám to za to stálo“ a jiné.Tchán se mnou nemluví doteď (dost taky možná proto,že jsem mu v argumentační nouzi řekl,že je zasranej komouš). Všichni (věkově 43,33,10,4) jsme se vrátili zdraví,zdraví jsme zůstali. Pro mne zatím nejpší Alpy ever,navzdory.Užili jsme si týden prašanového šílenství (+1,5m za pobyt).Ovšem krásné vzpomínky překrývá jakási pachuť.škoda.

Fotky

24.03.2020 07:41:08 #1087 

Příspěvků: 6843

˘Ö˘Krab muž

>> #1086, kubaNGC, 24. 03. 2020 07:09:50

A teď něco z druhé strany.
Mám dlouhodobě těžce nemocného otce, poslední roky i omezeně mobilního. Pečuje o něj moje matka, letos jí bude 75. Do režimu omezení kontaktu automaticky naskakují při jakékoliv (i lokálně) epidemicky šířící se viróze (chřipka, střevní virózy atp.), protože u otce je to automaticky život ohrožující stav. Se zbytkem rodiny si pak volají a máti píše maily a komunikuje s vnoučaty přes facebook a messenger (ani jedno z toho nemám).
Potřebují samozřejmě pravidelně doplňovat léky. Na začátku šílenství mi máti volala, jestli má riskovat a pro recept má jít, nebo jak to má udělat jinak. Nakonec se po telefonu dohodla s doktorkou a recept obdržela SMS (vůbec netuším, že to jde, ale to je tím, že naše zdravotnictví sice srdnatě platím, ale sám nevyužívám). Nákupy jim zařizuje bratr, přiveze je autem a nechá přede dveřmi, pozdraví se na 5 m vzdálenost a zase jede. Na vycházky si vystačí se zahradou za domem.

Podobně to mají devadesátiletý tchán s o pár let mladší tchyní, tchán je, až na chronické záněty průdušek poškozených při nuceném pobytu v dolech v '50 (+40°C a vlhko dole, nevytopený dřevěný barák nahoře) a srdeční arytmii řešenou vloni kardiostimulátorem, nečekaně zdravý – chodí bez hole, nosí věci do schodů… Tedy zdravý do doby prvního respiračního ataku, pak je to hop-trop. Sice má řidičák i auto, ale nákupy jim přesto vozí švagr; nejspíš se také chovají celkem zodpovědně, není o co stát.

Každý se prostě zařídí buď podle zkušenosti nebo podle rozumu, některým se ale, přes pokročilý věk, ani jednoho nedostává v dostatečné míře. Pokud chceš cokoliv u rodičů sám změnit, tak nemáš moc šanci, starého psa novým kouskům nenaučíš. To, že si užívají přírody, to je asi v pořádku, nepropadnou trudomyslnosti. S těmi obchody, to nechápu, to je na Honzáka.

To, že jsem nelyžař, se snažím už několik let nepříliš úspěšně maskovat psaním příspěvků. Nepomáhá to.

24.03.2020 07:42:47 #1088 

Příspěvků: 476

kubaNGC

>> #1087, ˘Ö˘Krab, 24. 03. 2020 07:41:08

Rozhodně jsem nechtěl mou zkušenost paušalizovat.

24.03.2020 07:44:50 #1089 

Příspěvků: 1466

orim muž

>> #1086, kubaNGC, 24. 03. 2020 07:09:50

Pekný príspevok Kubo. Taký úprimný od srdca. Nuž čo, vieš ako sa hovorí „karma je zdarma“. Niektoré Tvoje myšlienkové pochody ma zaujali. Na jednu stranu píšeš: Již před odjezdem do Itálie (28.2),který jsem dle doporučení vlády ZVÁŽIL a vyhodnotil pro svoji rodinu jako nerizikový

Potom sa vyjadruješ: .Po návratu jsme automaticky zavegetili na 14 dní v karanténě. Myslíte si,že krom neustálých telefonátů se na nadcházející situaci nějak připravili? Napovím. nepřipravili.

Teraz Ti dám otázku, na ktorú samozrejme nemusíš reagovať: Čo by sa asi stalo, keby všetci turisti v našej zemepisnej oblasti v čase okolo 28.02. vyhodnotili situáciu ako nerizikovú a cestovali by? No a ako by to vyzeralo z pohľadu štátu, ktorý by musel prijať opatrenia? Pripadá mi to trochu „úsmevné“ , že sa čuduješ, že príslušné orgány neboli pripravené na karanténu Tvojej rodiny. (Z toho my plynie, že nedbám na vzniknutú situáciu a štát sa má na oplátku o to postarať, aby bolo všetko v poriadku).

Na záver si to vystihol úplne presne: *** Ovšem krásné vzpomínky překrývá jakási pachuť.škoda**.

*PS: Určite som nemal v úmysle „si do Teba kopnúť“ len sa snažím pochopiť niektoré myšlienkové pochody ľudí. Prajem Ti uzmierenie v rodine, lebo pokoj na duši je to hlavné. No a keďže tu už toľko mudrujem dovolím si pridať jeden citát, ktorý občas používam " aj v kolektíve na lyžovačke".

Medzi priateľmi a rodinnou sa nemá hovoriť o politike, náboženstve a peniazoch lebo v týchto oblastiach vznikajú najväčšie konflikty a nikdy to neprinesie nič dobré. Musím napísať, že mne sa to skutočne osvedčilo.

Páni na záver. Pevne verím, že v zime 2020/2021 si to vynahradíme. S pozdravom Na svah.

24.03.2020 07:49:48 #1090 

Příspěvků: 231

s.j1 muž

>> #1089, orim, 24. 03. 2020 07:44:50

nikde nevidím úvahu o nepřipravenosti státu, ale pouze údiv nad tím, že se rodiče nepřipravili.

24.03.2020 07:54:07 #1091 

Příspěvků: 231

s.j1 muž

>> #1085, korsičan, 24. 03. 2020 06:06:59

I když mí rodiče se chovají naprosto vzorně a krom cesty pro vajíčka k sousedce zůstávají doma a na zahradě zásobováni pouze nákupepem před dveře, tak sám na sobě pociťuji neodolatelnou touhu vzít skialpy a vyrazit do Tater. Asi je to lidská přirozenost chtít to co nemůžeš nebo bys neměl mít.

24.03.2020 08:11:07 #1092 

Příspěvků: 2579

korsičan muž

>> #1091, s.j1, 24. 03. 2020 07:54:07

Tak já na svojí neodolatelnou touhu nemůžu ani myslet.

Letos to byla moje nejhorší zima v životě. Kvůli zánětu jsem musel odvolat hory v lednu, měsíc jsem byl úplně mimo, takže jsem se nesklouzl ani za barákem. Když jsem se z toho vyhrabal, tak jsme objednali hory na jaráky, ale ty jsme museli kvůli viru zrušit. No a abych neupadl do bezvědomí, tak jsem si vzal na tajňačku (aby to rodina nevěděla, jinak bych byl za blázna) lyže a jel se JEDNOU sklouznout na zbytcích sněhu na Fajťák. Podotýkám, že ten už byl 14 dní mimo provoz !

Jak rád bych si jel nyní zajezdit, když na to mám hromadu času.

v žádném případě s davem, protože pouze leklá ryba plave po proudu ... :-)

24.03.2020 08:13:10 #1093 

Příspěvků: 2579

korsičan muž

>> #1086, kubaNGC, 24. 03. 2020 07:09:50

Je to všude více či méně stejný.

v žádném případě s davem, protože pouze leklá ryba plave po proudu ... :-)

24.03.2020 08:59:52 #1094 

Příspěvků: 467

jonys muž

>> #1081, Martin47, 23. 03. 2020 23:15:37

Martine,panika je zajiste svina. Nicmene pouziju podruhe stejny primer: ted jsme na hristi a musime hrat. Kdyz budem filosofovat,proc je pravidlo o autu nebo penalte takovy a ne makovy,dostaneme klepec a nazdar. Takze neresme,hrajme (bez paniky) a po zapase se bavme o tom,jestli zrusit ofsajd.

24.03.2020 09:12:19 #1095 

Příspěvků: 6843

˘Ö˘Krab muž

>> #1094, jonys, 24. 03. 2020 08:59:52

Tak to není, takto velké soustavy nefungují, ne nutně. Naopak, mohou si dopřát (a měly by) luxusu analýzy dějů a jevů průběžně, protože část kapacit se věnuje záchově, ale část se může věnovat tak zbytným věcem, jako analýze a učení se z vlastních chyb.

P.S. Doplnil jsem post o konkrétní počet respirátorů u nás.

To, že jsem nelyžař, se snažím už několik let nepříliš úspěšně maskovat psaním příspěvků. Nepomáhá to.

24.03.2020 09:15:48 #1096 

Příspěvků: 467

jonys muž

>> #1091, s.j1, 24. 03. 2020 07:54:07

Tatry asi nedas. Uz jen kvuli hranicim. Psal jsem tu den pred zakazem vychazeni ze bych se rad jeste projel na bezkach. Na otocku,„bezkon­taktne“. Ale uz jsem to vzdal. Ono sice bych potkal min lidi a na vetsi vzdalenost nez kdyz se jdu projit v miste bydliste v souladu s narizenim (zatim se to smi,a nastesti asi nejsme takovi kokoti jako Nemci,co poradaji party v parcich). Jenze se bojim,ze kdyz by se cestou neco stalo (nehoda,defek­t,porucha),bu­du nezodpovedny blb a kvuli me ty zakazy pritvrdi :-P

24.03.2020 09:28:31 #1097 

Příspěvků: 467

jonys muž

>> #1095, ˘Ö˘Krab, 24. 03. 2020 09:12:19

To asi ano. Mluvim z pozice normalniho obcana. Priority ted jsou zajistit,abych uchranil rodice,chranit sebe a neohrozovat ostatni,nejak zvladat praci,nezblbnout kvuli omezenim. To vse pri dodrzovani danych pravidel. Ano,u lahvace si o tom vsem zapremyslim,ale TED to proste beru jak to je… Pokud nekdo pujde cestou toho filosofovani,nemusi to dopadnout. Navic si myslim,ze je lepsi,kdyz vsichni hrajou podle stejnych,byt treba ne uplne idealnich pravidel,nez kdyz si kazdej na hristi kope podle svych predstav a hada se s rozhodcim :-D

24.03.2020 09:30:34 #1098 

Příspěvků: 231

s.j1 muž

>> #1096, jonys, 24. 03. 2020 09:15:48

a to, že nemůžu mě pohání k tomu, že bych ještě více chtěl, ale je mi jasné, že je to utopie a hranice se Slovenskem se pravděpodobně do konce dubna neotevřou. Přechodné bydliště jsem si na Slovensku nevyřídil, i když jsem o tom uvažoval, ale na co co přechodné bydliště v otevřené Evropě co. Druhá věc je to co píšeš, i když je to riziko, že se cestou nebo na horách něco stane zanedbatelné nějaké tu je. Když se ale člověk podívá jaké je v Tatrách dneska počasí tak vyrazí aspoň pěšky do Beskyd.

24.03.2020 09:37:46 #1099 

Příspěvků: 1466

orim muž

>> #1090, s.j1, 24. 03. 2020 07:49:48

nikde nevidím úvahu o nepřipravenosti státu, ale pouze údiv nad tím, že se rodiče nepřipravili.

1/ rodičia boli predsa pripravení Kubo im to predsa povedal, telefonovali mu do IT atd., len Kubo nebol pripravený na ich reakcie a postoj k jeho rozhodnutiu.

2/ úvaha o nepripravenosti štátu? nemáš tu dosť príspevkov zameraných na úvahy čo mal štát a kedy spraviť. Mám Ti opísať postup v Číne a spraviť komparáciu s postupom vlády ČR a SR, alebo ako si to predstavuješ?

Ja som písal Kubovi (dosť osobne a štipľavo, to je pravda). Pointa bola v tom, že sme dospelí ľudia a musíme byť pripravení niesť následky za svoje konanie a v prvom rade sa pozrieť na seba, ako sa mám k problému postaviť a nie nastaviť ruku a čakať, že niekto iný sa o mňa postará. Ale z mojej strany už dosť, nechcem tu viac mudrovať. Hlavne optimizmus a zdravý rozum. :-P

24.03.2020 10:01:54 #1100 

Příspěvků: 1199

valerius

>> #1097, jonys, 24. 03. 2020 09:28:31

Metafory muzou fungovat vyborne, ale take muzou menit vyznam. Ve fotbalovem zapasu muze zlomek vteriny rozhodnout zapas. Nas „90 minutovy“ zapas muze trvat mesice az leta a to co tu resime nejsou diskuze s rohozcim, ktere nas pouze poskozuji (tedy tuto cast metafory povazuju za nepresnou az zkreslujici) ale s kapitanem, ktery nedokaze organizovat hru a v tom nasem nekolikamesicnim zapase tu jeden den hodi kosu utocnikovi, tu prasti brankare a panuji obavy, ze nas, ne v okamziku, ale predvidatelne a dlouhodobe oslbuje, aby sam vynikl. A tim, ze proces je dlouhodoby a jeho tendence do urcite miry predvidatelna, dava smysl to v prubehu analyzovat a branit se. Podobne, jako vykone slozky analyzuji dnes a denne.

Rovnez myslim, ze zdejsi „kverulanti“ dodrzuji priority, ridi se pravidly a pripadna „analyza“ a kritika vedeni tomu nejde na ukor. Podobne je na miste domenka, ze kritika az posmech na adresu Andrejova chaotickeho vedeni, narizovani a rychlych zmen (IMO cilicich na vlastni PR) napomohla jeho stazeni do ustrani a ponechani vice moci odborne vybavenejsim lidem, coz, zda se, nese sve ovoce.

A podle pravidel nehraje predevsim nas kapitan, ktery navic tato pravidla meni ze dne na den, ba z hodiny na hodinu. a obcas je klicovym spoluhracum posila potrubni postou. V podstate se jako tym snazime hrat a kapitan je ten, co to narusuje. V zapase mozna cas na analyzu neni, i kdyz trener analyzuje i behem zapasu, ale v teto situaci by bylo IMO skodlive ji vynechat.

Ani si nejsem si vedom, ze by tu byl slyset nejake silny hlas nabadajici k porusovani pravidel.

EDIT: Bacha na metafory, spravnemu pochopeni muzou pomoci, podone muzou pomoci nespravnemu pochopeni. A cesta ke spravnemu pochopeni je pak tezsi, nez z doby, kdy se clovek jeste rozhoduje.

24.03.2020 10:15:50 #1101 

Příspěvků: 6843

˘Ö˘Krab muž

>> #1097, jonys, 24. 03. 2020 09:28:31

Možná by ses divil, kolik z těch zde planě filozofujících jsou (nebo byli) výkonní manažeři různé (až nečekaně vysoké) úrovně. A filozofují jen proto, že je systémy krizového řízení a krizových reakcí zajímají obecně. Byli v pracovním žebříčku tak vysoko, že měli přehled a čas průběžně krizový management vyhodnocovat a řídit, aby byl co nejefektivnější. A hlavně, byli za to placeni, byla to přímo součást jejich povinností, čekalo a chtělo se to od nich.
Proto je Andrejovy zběsilé improvizace vyvedly z letargie.

To, že jsem nelyžař, se snažím už několik let nepříliš úspěšně maskovat psaním příspěvků. Nepomáhá to.

24.03.2020 10:57:05 #1102 

Příspěvků: 4077

Martin47 muž

>> #1094, jonys, 24. 03. 2020 08:59:52

Z dosavadního průběhu naší diskuse, probíhající po ose koza-vůz, je mi jasné, že máme naprosto odlišné historické a sociální zkušenosti , které formovaly náš způsob uvažování, a další pokračování on line debaty na tohle konkrétní téma nevidím jako přínosné. Rád si s tebou popovídám třeba o lyžování, obecně se jevíš jako docela rozumný jedinec a nemám sebemenší důvod s tebou být v konfliktu.

24.03.2020 11:05:10 #1103 

Příspěvků: 4077

Martin47 muž

>> #1100, valerius, 24. 03. 2020 10:01:54

Když jsme u těch pravidel, mám dotaz. Každý den chodím do lesa. Mám pro to vynikající podmínky, kdy prakticky neprocházím kolem obytných domů a cesta do volné přírody je krátká. Za dobu karantény jsem minul na svých procházkách tak 5 lidí, všechny na bezpečnou vzdálenost a všichni jsme měli při míjení nařízenou ochranu obličeje. Babiš v TV jasně řekl, že trvá na tom abych roušku nosil i sám v lese. Lékaři tvrdí, že rouška s navlhnutím, způsobeným dlouhodobým nošením, ztrácí účinnost. Co poradíte, respektovat nařízení vlády nebo rady odborníků a nařízení porušovat?

24.03.2020 11:15:13 #1104 

Příspěvků: 5171

oblouk muž

>> #1098, s.j1, 24. 03. 2020 09:30:34

Všecko jde když se člověk pustí… Denně mě jeden z mých lyžařských kamarádů informuje o svých výpadech do Krkoboš – Kozíny – Kotel – Modrák… – ví, že nemůžu s ním ale že si to umním představit a jsem šťastnej s ním…

Jinej udělal sobě a dětem na zahradě patnáctimetrovej lyžařskosáňkařskej svah (tlaková hadice a –5stC + vlhkost kolem 15%). To jsem nikdy neudělal a jsem nadšenej s ním.

No a já na Krkonoše koukám z Hrabětic (nejsem schopnej ujít větší vzdálenost) kde mě taky nikdo kvůli roušce nehoní, mám v lese zbytky sněhu a slunce na krajinou pod sebou…

Nakupovat si chodím v návleku přes hubu sám, i když synek organizuje zásobovací služby jabloneckejm důchodcům – mám to jako společenskou záležitost podobně jako moji vrstevníci… Ano, moji vrstevníci jsou mnohdy velmi divní, někdy jako smyslů zbavení příslušníci stáda. Ponechme jim to, jsou v podstatě stejného druhu v Česku jako ve staré Anglii… Takovej je život.

Nikdy nikdo nikoho nenaučil lyžovat - každej se to musí naučit sám. Dá to ale čím dál víc práce - a bolí to.
Fotky

24.03.2020 11:21:00 #1105 

Příspěvků: 2480

TNS muž

>> #1103, Martin47, 24. 03. 2020 11:05:10

Ahoj Martin, Moc rád Ťa tu opäť vidím. V lese to robím asi rovnako, ako Ty. Keď sa blížim k ľuďom, tak si rúško nasadím. Príliš nad tým nerozmýšľam, činím tak aby sa druhí cítili v pohode. Som presvedčený, že skôr sa nakazím v supermarkete do ktorého musím aspoň z času na čas zavítať.

..nie som pravoverný lyžiar,som len tieň z minulého fóra.

24.03.2020 11:41:58 #1106 

Příspěvků: 4077

Martin47 muž

>> #1105, TNS, 24. 03. 2020 11:21:00

Ahoj Marku, nápodobně. Já o tom nepřemýšlím, mám jasno od začátku. Jde mi jen o otázku zda mám morální právo pravidla porušovat nebo jsem padouch, který ohrožuje rodiče. Ono to totiž není tak jednoduché jak se na první pohled rozumným lidem zdá, protože výskyt lidí bez soudného uvažování přesahuje tak nějak kritickou mez (míněno i mimo krizi) a kvůli nim jsou pravidla striktní.

24.03.2020 11:47:05 #1107 

Příspěvků: 1199

valerius

>> #1103, Martin47, 24. 03. 2020 11:05:10

Celkem by me zajimala motivace teto otazky a jestli nedochazi k vytrzeni z kontextu. Spatruji 2 podstatne vyznamy:

  1. Skodlivost bojkotu pravidel, protoze pocit soudrznosti ve spolecnosti dokaze delat divy. Podobne je to s porusovanim pravidel.
  2. Pravdedpodobne skodlive pravidlo noseni rousek vsude, mozna motivovano delsim prezivanim poletujicicho viu v aerosola (podstatne uvnitr)

Nevim, co jeste nevim a s dilema vyse bych nalozil zrejme jako TNS.

>> #1104, oblouk, 24. 03. 2020 11:15:13

Byl bych opatrny s ohanenim se stadovitosti. Bez ni bychom jako druh neprezili, sam tu urcite prvky projevujes, kdyz se spolehas na informace ostatnich zde, nebo informace z medii. Predpokladam, ze Krabovy informace o qPCR vybave ruznych pracovist jsi prejal aniz by sis to jel osobne overit.

Obvykle je clovek oznacujici nekoho ci nejakou skupinu jako stado, sam clenem oponentni a stadovite se projevujici se skupiny.

24.03.2020 13:28:28 #1109 

Příspěvků: 467

jonys muž

>> #1101, ˘Ö˘Krab, 24. 03. 2020 10:15:50

To prece vi kazdy,ze je Babis zmatenec. Ale nemyslim si,ze by resenim bylo sestavit velici cetu ze vsech tech vybornych krizovych manazeru,o kterych pises. Z jednoducheho duvodu: pohadali by se pri prvnim ukolu. Dovolil jsem si jen napsat pohled luzra,ktery nikdy manazerem nebyl: Resim priority,ktery jsem si (doufam spravne) dal,a snazim se to delat v mezich danych pravidel. Cil: prezit :-D Zatim se mi ta pravidla jevi hratelna. Ano,pokud naridi skakat z oken,budu se to snazit obejit :-D Omlouvam se za svou prizemnost.

24.03.2020 13:35:45 #1110 

Příspěvků: 467

jonys muž

>> #1105, TNS, 24. 03. 2020 11:21:00

Tez si myslim,ze prumerne inteligentni clovek vi,kdy si tu rousku muze v klidu sundat. Ale dotaz: zabije ten bacil mrazak? Mne se nechce kvuli par rouskam furt prat na 60…

24.03.2020 13:56:47 #1111 

Příspěvků: 2480

TNS muž

>> #1110, jonys, 24. 03. 2020 13:35:45

Úprimne? Neviem.

Údajne ho nízke teploty nezabijú. Skús mikrovlnku, alebo naparovaciu žehličku. To je overené.

..nie som pravoverný lyžiar,som len tieň z minulého fóra.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.

Komerční tipy